Zibrasport

Hjælp til trængte elevskoler – få tilskud på 5.000 kr. til smedearbejde

Corona-krisen har allerede nu betydet store udfordringer og betydelige indtægtstab for elevskoler landet over. Hestens Værn, de Registrerede Beslagsmede og Dansk Ride Forbund er derfor gået sammen om en lille ’hjælpepakke’, hvor 10 elevskoler (under Dansk Ride Forbund) landet over har mulighed for at modtage 5.000 kr. som hjælp til smedearbejdet på elevskolehestene.

Pengene kommer fra Hestens Værn og fra overskud fra smedekonkurrencerne i Herning (Open Danish farrier Championship 2020), hvor registrerede beslagsmede fra mange lande samles, viser deres evner i konkurrencerne og udveksler erfaringer der kommer heste og deres ejere til gode.

For at elevskolen kan komme i betragtning til at modtage en ’hjælpepakke’, skal der indsendes en skriftlig begrundet ansøgning for, hvorfor netop jeres elevskole har brug for hjælp. Ansøgningen skal desuden indeholde rideklubbens balance fra regnskabsåret 2019 (detaljeret opgørelse over både aktiver og passiver), antal elevskoleryttere, antal klubmedlemmer, samt antal elevskoleheste. Ansøgningsfristen er 15. april 2020, og ansøgningen skal sendes på mail til Hestens Værn: post@hestens-vaern.dk

Herefter vil bestyrelsen i samarbejde med Dansk Rideforbund udvælge de 10 elevskoler, der hver vil modtage en ’hjælpepakke’, og disse vil få direkte besked.

Er man én af de heldige elevskoler, der får tildelt penge, skal smedearbejdet udføres af en registreret beslagsmed og herefter indsendes en betalt faktura for det udførte arbejde til Hestens Værn, som herefter udbetaler ’hjælpepakken’.

Kilde: Pressemeddelelse Dansk Ride Forbund