Nyheder

Kværke og de skjulte bærere

Den bakterie som udløser kværke kan overleve i flere år, og leve skjult i raske heste over hele verden, viser et studie

Et samarbejde mellem førende forskere fra 29 forskellige videnskabelige institutter i atten lande, har undersøgt kværke. Ved hjælp af en ny DNA-analyseteknik har det vist sig, at der findes forskellige varianter af kværkebakterien, Streptococcus equi, og hvordan spredningen sker.

Studiet viser, at raske heste kan være smittebærer. De opfattes som helt sunde heste, men de spreder bakterien til den omgivende miljø og til andre heste, som de kommer i kontakt med.

“Når vi bruger normal diagnostik til at undersøge Streptococcus equi-stammerne, ser de næsten identiske ud, men når vi tager hjælp af DNA-analyser af bakterien, har vi været i stand til at spore forskellige varianter, og hvordan de spredes over hele verden,” siger professor Matthew Holden ved University of St. Andrews. ”Ved at samle de forskellige brikker i et omfattende puslespil har vi været i stand til at vise, at sygdomstilfælde i Argentina, Storbritannien og De Forenede Arabiske Emirater var tæt forbundet. Dette sammen med flere andre eksempler har gjort det muligt for os at demonstrere, at nutidens globale handel med heste og internationale bevægelsesmønstre for heste fx i forbindelse med stævner, bidrager til spredning af sygdommen.”

– Ifølge undersøgelsen overlever kværkebakterien op til flere år hos inficerede heste. Det faktum, at heste, der tidligere er blevet smittet og ikke længere viser symptomer, faktisk kan være smitsomme, gør spredningen meget snigende. Derfor tror jeg, at nye anbefalinger vil være resultatet af denne undersøgelse, siger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc i Sverige til Tidningen Ridsport. Dette kan for eksempel dreje sig om test før og efter rejsen og ved import af heste.

Kværke har lige siden middelalderen, da den først blev dokumenteret, påvirket heste i alle verdenshjørner, med en undtagelse, Island. Årsagen til, at Island undslap sygdommen, skyldes et forbud mod import af heste, der har eksisteret i over 1000 år.

Hvad er kværke?
Kværke er en luftvejssygdom hos heste forårsaget af bakterien Streptococcus Equi spp. Equi, som man har kendt til siden år 1251. Bakterien giver infektion i de øvre luftveje og tilhørende lymfeknuder. Sygdommen har fået sit navn, idet den ofte fører til, at der dannes store bylder i lymfeknuderne ved svælget, som gør det svært for hesten at synke og eventuelt at trække vej[1]ret. Det er en af de hyppigst diagnosticerede bakterielle infektionssygdomme hos heste på verdensplan. I Danmark er sygdommen ikke anmeldepligtig, hvorfor der ikke findes en opgørelse over antallet af udbrud herhjemme. Der ses dog årligt flere større eller mindre udbrud af sygdommen i hestebestanden.
Læs mere om kværke i Faggruppe Hestes pjece med baggrundsinformation og vejledninger.