Corona-nyheder

Nyt fra DRF om indendørs idræt i juleferien

Mandag blev der afholdt sektorpartnerskabsdrøftelse, hvor bl.a. DIF og DGI deltog, og Kulturministeriet har nu udgivet en ny Q&A om de gældende restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet.

Dansk Ride Forbund har lagt følgende nyhed på deres site, der drejer sig om en opdateret udmelding fra Kulturministeriet ang. indendørsidræt i juleferien. Der bliver bl.a. svaret på, hvilke slags indendørs idrætsaktiviteter det konkret er, man opfordrer folk til ikke at deltage i frem til 5. januar:

Opfordringen går på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv.

I den nye Q&A uddyber Kulturministeriet, at opfordringen om ikke at deltage i indendørs idrætsaktiviteter er møntet på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv., men at den ikke omhandler individuelle eller selvorganiserede aktiviteter.

Det vil sige, at opfordringen ift. ridesporten omfatter eksempelvis elevskoleundervisning, ridestævner, ridelejre mv., men at den ikke omfatter enkelte rytteres ridning/træning/undervisning etc., så længe man samtidig tager hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespredning. Der er tale om en opfordring fra Epidemikommissionen og ikke et påbud.

Hvis foreninger vælger at gennemføre indendørs aktiviteter i juleferien, så anbefaler DIF og DGI under alle omstændigheder at gøre det på en måde, så aktiviteten bliver afviklet under hensyntagen til myndighedernes overordnede intention: At danskerne begrænser deres sociale kontakter i juleferien.

Læs evt. mere på kulturministeriet hjemmeside.

Klubber kan søge om kompensation for aflyste aktiviteter

Som tidligere nævnt vil klubberne kunne søge om kompensation for mistede indtægter, hvis man vælger at aflyse planlagte aktiviteter i juleferien, da folketingets partier har afsat 20 millioner kroner til dette formål.

 Læs mere her