Fagligt

Forstå risikoen ved ridning

Tre års patientjournaler fra en skadestue i Tyskland er blevet gennemgået med fokus på ride-/hesterelaterede skader, og konklusionen er klar, der skal mere rådgivning til, til ryttere.

Ryttere skal blive mere bevidste om risiciene ved riderelateret sport og til at forstå vigtigheden af passende træning og sikkerhedsudstyr. Foto: Canva

Læger bør rådgive patienter, der er involveret i ridning, til at blive grundigt bevidste om risiciene og til at forstå vigtigheden af passende træning og sikkerhedsudstyr, konkluderede Martin Hoffmann og hans medforskere, i Journal of Orthopedic Surgery and Research. Den konklusion er forskerne nået til efter at have undersøgt tre års optegnelser fra en skadestue i Tyskland, hvor de vurderede alle journaler, der stammer fra hesterelaterede skader. Patientdemografi, kropsmasseindeks, traumemekanisme, skadestyper og behandlingsdetaljer blev udtrukket fra lægejournalerne. I alt blev 95 patienter med 99 hesterelaterede skader inkluderet.

Læs også: Video: En skam der skulle uheld til før vesten kom på

Halvdelen måtte opereres

Det overvældende flertal af patienterne – 93,7 % – var kvinder. Gennemsnitsalderen var 35,3 år, varierende fra 6 til 71. Det gennemsnitlige kropsmasseindeks (BMI) var 23,6. Døgnbehandling var påkrævet i 60,6 % af tilfældene, med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 10 dage.

Kirurgisk behandling var påkrævet for 55 patienter (55,6%). Brækkede knogler, der måtte repareres via Kirurgisk indgreb var den mest almindelige procedure (74,5%).

Skader opstod i 60,6 % af tilfældene ved et fald fra en hest, efterfulgt af at blive sparket af en hest med 23,2 %. Skader på overkroppen egnede sig for 52,5 % af skaderne, efterfulgt af ryg- og bækkenskader med 23,2 %. Ryg- og bækkenskaderne var relateret til fald fra hest. Skader i underkroppen var overvejende forårsaget af spark. Ti patienter fik deres fingre sammenfiltret i tøjlerne og fik skader, hvoraf 3 af dem krævede en amputation.

To tredjedel blev indlagt

“På trods af det faktum, at skader relateret til rideulykker kun udgør en lille procentdel af skaderne på akutafdelingen, især i byområder, bør skadesmønstre ikke undervurderes, og konsekvenserne af disse skader kan være dybtgående,” skrev undersøgelsesholdet. “I vores undersøgelse krævede næsten to tredjedele af patienterne indlæggelsesbehandling, og 50% blev opereret.” De fleste hesterelaterede skader – 60,6% – opstod, mens de var på hesteryg, efterfulgt af at blive sparket. Læger, sagde de, bør rådgive patienter involveret i ridning til at blive grundigt bevidste om risiciene ved riderelateret sport og til at forstå vigtigheden af passende træning og sikkerhedsudstyr.