Aftalevilkår for brug af Zibrasport Equest

Version 3.3 – 03-02 2022

1. Generelt

1.1. Zibrasport Equest er en on-demand, internetbaseret platform/tjeneste (”Platformen/Zibrasport”) til levering af indhold til events, sportsevents, konkurrencer og turneringer der gøres tilgængelig via abonnement eller enkeltkøb til enkeltkøb til brugere.

Platformen er udbudt af Zibrasport ApS, CVR-nr. 32 55 14 40, Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup (”Vores”, ”Os”, ”Zibrasport”, ”Zibrasport Equest” og/eller ”Vi”).

1.2. Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Platformen (”Bruger”, ”Bruger”, ”Du”, ”Din”, ”Dit”, og/eller ”Dig”). Du skal derfor læse disse aftalevilkår grundigt, før Du benytter Platformen. Hvis og/eller når Du benytter Platformen, accepterer Du samtidig disse aftalevilkår (”Vilkårene”).

1.3. Det er en forudsætning for brug af Platformen, at Du læser og accepterer vores Data & privatlivspolitik.

2. Adgang til og brug af Platformen

2.1. Du kan opnå adgang til Indhold ved at gå ind på vores hjemmeside, www.zibrasportequest.com. For at få adgang til Indhold skal Du enten 1) oprette en bruger og betale for et abonnement til Platformen (”Abonnement”) 2) oprette en bruger på Platformen eller 3) foretage en enkeltstående betaling, der giver adgang til specifikt Indhold.

2.2. Du skal minimum være 18 år for at oprette en bruger på Platformen. Du skal samtidig minimum være fyldt 18 år for at kunne foretage betalinger på Platformen, herunder både til enkeltstående Indhold og for at oprette et adgangsgivende abonnement til Indhold. Derudover skal Du opfylde følgende yderligere betingelser:

 • Du skal være bosiddende i Danmark.
 • Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering.
 • Du skal acceptere, at Platformen udelukkende leveres i det land, hvor Du er bosiddende. Zibrasport er således på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at Du benytter eller prøver at benytte Platformen uden for Danmark.
 • Du må kun benytte Platformen til personligt og privat brug, og således ikke til kommercielt eller offentligt brug, medmindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt.
 • Du skal for egen regning sikre dig, at Du har det påkrævede system, udstyr samt internetforbindelse.
 • Du skal registrere din e-mailadresse, idet al kommunikation mellem dig og Zibrasport foregår via e-mailkommunikation.
 • Du skal registrere dine betalingsoplysninger.

2.3. Brugeren er selv ansvarlig for, at den information der angives ved oprettelse af en brugerprofil eller ved køb af Indhold, er korrekt. Brugeren må derudover udelukkende angive betalingsinformationer, herunder til betalingskort, der tilhører Brugeren.

3. Udstyr, systemer og forbindelser

3.1. Platformens kvalitet afhænger af Brugerens udstyr, system og internetforbindelse. Før Du gennemfører et køb via Zibrasports’ hjemmeside skal Du kontrollere og selv sørge for, at Du har det nødvendige udstyr, de nødvendige systemer samt en internetforbindelse for at kunne anvende Platformen.

3.2. Du accepterer, at tilgængeligheden af Platformen kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk samt af ISP, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer og –svigt, som Zibrasport ikke har kontrol over. Zibrasport har intet ansvar for sådanne hændelser.

4. Kodeord og sikkerhed

4.1. Brugerens udveksling af data via Zibrasports’ hjemmeside sker i krypteret form via en sikker forbindelse. registrering vil Du blive bedt om at indtaste det kodeord, som Du har modtaget pr. e-mail efter Din gennemførelse af købet.

4.2. Brugernavn og kodeord til Platformen er fortrolige oplysninger, og Du må ikke videregive dem til nogen Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at Du ændrer Dit kodeord.

4.3. Du kan anvende Platformen på to enheder ad gangen (computer, tablet eller mobil). Hvis en anden bruger forsøger at logge ind på siden ved brug af Dit unikke kodeord under en aktiv session, vil den pågældende blive spurgt om sessionen ønskes overtaget, og den igangværende session vil i bekræftende fald blive afbrudt og overtaget af den anden bruger, indtil det nyt log-in forsøg foretages.

4.4. Hvis Du har mistanke om, at Dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en tredjepart, skal Du straks underrette Zibrasport og ændre din adgangskode. Hvis Vi har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere Platformen og/eller gøre Platformen utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd. Vi forbeholder os I så fald også retten til at deaktivere din adgang til Platformen og hæve aftalen.

5. Behandling af personoplysninger

5.1. Når Du opretter en bruger til Platformen, samt når Du anvender Platformen, indsamler og behandler Zibrasport visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som Zibrasport indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores Data & privatlivspolitik og i Zibrasports Cookiepolitik.

6. Betaling og prisændringer

Det er en forudsætning for at få adgang til Indhold på Platformen, at Du registrerer og løbende opdaterer Dine betalingsoplysninger. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes som betaling for Platformen, kan findes på www.zibrasportequest.com.

6.2. Når Du registrerer Dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af Zibrasport de betalingsoplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af Platformen.

6.3. Enkeltkøb af Indhold betales på købstidspunktet, og betalingen vil blive trukket fra det betalingskort, Du har opgivet i forbindelse med din registrering. Beløbet trækkes på Dit kort straks, når Du har gennemført købet.

6.4. Løbende abonnementer betales forud, og beløbet trækkes fra det betalingskort, som Du har angivet i forbindelse med Din registrering på Platformen. Betaling for Abonnementet opkræves automatisk ved udløbet af hver periode, Du abonnerer på Platformen.

6.5. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde hvor Platformen overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester § 62.

6.6. Når Du opretter et Abonnement, bliver dette automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af Din abonnementsperiode eller bindingsperiode. Zibrasport fortsætter med at trække den månedlige betaling fra det aftalte betalingsmiddel, indtil Du opsiger Dit abonnement.

7. Automatisk abonnementsfornyelse

Når Du abonnerer på et abonnement, bliver Dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din abonnementsperiode eller Bindingsperiode, og Vi fortsætter med at trække den månedlige betaling fra det aftalte betalingsmiddel, indtil Du opsiger abonnementet.

8. Binding

Ved opsigelse udløber medlemskabet automatisk, når den periode, der er betalt for, er brugt, medmindre en eventuel anden bindingsperiode anføres på et Abonnement, Pakke eller Tilbud.

9. Opsigelse

Hvis Du ønsker at opsige Dit abonnement, skal Du blot ændre Dit abonnement til en gratis version under ”Min Side” på Hjemmesiden. Opsigelsen sker;

 1. Ved udløbet af indeværende abonnementsperiode, inden for hvilken Du meddeler Os, at Du ønsker at opsige. Hvis Du har et abonnement med Bindingsperiode, træder opsigelsen først i kraft med udgangen af Bindingsperioden; eller
 2. når Du giver Os varsel i henhold til bestemmelserne om ”Ændringer”, jf. pkt. 15 i Vilkårene, til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis Du som ny kunde evt. har fået adgang til Vores Abonnementer uden omkostninger under en prøveperiode (”Gratisperiode”) og vil fortryde eller opsige i en Gratisperiode, gælder det angivne i ”Gratisperiode – herunder opsigelse” nedenfor.

Bemærk venligst, at kundeforholdet består, og at disse vilkår og betingelser gælder, så længe Du stadigvæk har brugerkonto og din kundeprofil hos Os. Læs nærmere om, hvordan Du sletter din brugerkonto og afslutter kundeforholdet nedenfor.

Slette brugerkonto sker via ”Min Konto” på Hjemmesiden, hvor Du sletter din konto.

Hvis Du ønsker at afslutte Dit abonnement før tid (for eksempel at afslutte Dit kundeforhold med os), skal Du stadig betale for resten af abonnementsperioden eller Bindingsperioden.

Vi refunderer ikke eventuelle gebyrer, Du allerede har betalt.

10. Gratis prøveperiode – herunder opsigelse

Vi kan i særlige tilfælde eller i forbindelse med kampagner tilbyde nye kunder en specifik prøveperiode med brug af Vores Abonnementer uden omkostninger (“Gratisperioden”). For at benytte dig af Gratisperioden må Du eller andre i din husstand ikke tidligere have benyttet sig af Gratisperioden eller andre lignende kampagnetilbud fra Os tidligere.

Gratisperioden begynder, når Du har accepteret tilbuddet om Gratisperioden og indtastet Dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden.

Når Gratisperioden udløber, vil Du automatisk blive opkrævet betaling for Dit valgte Abonnement i henhold til de gældende priser, som findes på Hjemmesiden, medmindre Du aktivt fortryder Gratisperioden i overensstemmelse med afsnittet “Fortrydelsesret” nedenfor, eller opsiger Gratisperioden senest den sidste dag af perioden. Hvis Du fortryder, ophører Gratisperioden med det samme. Hvis Du opsiger, ophører Gratisperioden ved periodens sidste dag.

For at fortryde eller opsige Gratisperioden, skal Du gå til opsigelsesdelen under ”Min Konto”.

Når Gratisperioden ophører som følge af Din fortrydelse eller opsigelse, vil Du ikke have adgang til eller have mulighed for at genoptage Gratisperioden.

11. Fortrydelsesret

11.1. Ved køb af adgang til et Indhold, som er tilgængeligt i den nærmere angivne tidsperiode, der fremgår af oplysningerne på www.zibrasportequest.com for det enkelte event, har Du en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling til Zibrasport og udløber 14 dage herefter. Har Du afgivet bestilling mandag den 1., har Du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan Du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten.

11.2. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis Du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis Du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal Du, inden Du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i meddele dette til Zibrasport pr. e-mail til support@zibrasport.dk.

11.3. Zibrasport refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Zibrasport har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

11.4. Din fortrydelsesret gælder kun, indtil Du tager Platformen i brug. Du har taget Platformen i brug, når Du tilgår indhold, der kun kan tilgås gennem det valgte abonnement. Du giver, første gang Du tager Platformen i brug, Dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

12. Intellektuelle ejendomsrettigheder

12.1. Alt indhold i Platformen er beskyttet af danske og internationale ophavsretlige love. Alt materiale og Indhold, der udgør en del af Platformen, ejes eller er licenseret af Zibrasport eller Zibrasports’ samarbejdspartnere.

12.2. Zibrasport giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at Du ikke, men ikke begrænset til:

 • – kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Platformens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;
 • – downloader, videresender eller deler indhold fra Platformen, tager adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Platformen; og
 • – omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Platformen.

12.3. Overtrædelse af disse regler og krænkelse af Zibrasports’ eller Zibrasports’ samarbejdspartneres rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og Zibrasport kan i så fald straks spærre Din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

13. Sikkerhed og ansvar

13.1. Du må ikke forsøge at omgå Zibrasports sikkerhedssystem eller forsøge at teste Platformens sikkerhedssystem.

13.2. Du må ikke bruge Platformen på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Platformen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Platformen.

13.3. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Platformen eller systemer, der danner Platformen. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra Platformen.

13.4. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Zibrasport kan straks spærre din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

13.5. Zibrasport giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information, Indhold eller andet materiale, der tilgængeliggøres på eller via Platformen.

14. Links fra zibrasportequest.com

14.1. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Zibrasport kan straks spærre Din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

14.2. Når Du bruger hjemmesiden www.zibrasportequest.dk/zibrasportequest.com, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Zibrasport har ingen kontrol over disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af disse. 14.2. Når Du bruger hjemmesiden

15. Ændringer

15.1. Zibrasport forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår samt indhold af Abonnementer, som Du abonnerer på. Ændringer vil fremgå via www.zibrasportequest.dk/zibrasportequest.com. Zibrasport anbefaler, at Du løbende holder dig opdateret, ved at besøge www.zibrasporttequest.dk/zibrasportequest.com.

15.2. Vi giver dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på www.zibraspotequest.dk/zibrasportequest.com hvis der forekommer ændringer i priser eller indhold i Abonnementer. Væsentlige ændringer varsles individuelt per e-mail. For abonnement med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under bindingsperioden, hvis Vores omkostninger ved at gøre Platformen tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

15.3. Hvis Du ikke kan acceptere prisændringen, har Du ret til at opsige Dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, såfremt Zibrasport har modtaget meddelelse herom mindst tre kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

15.4. Ændring i priser, som beskrevet ovenfor, omfatter også indførelsen af nye priser, gebyrer mv.

16. Overdragelse

16.1. Aftalen er kun gældende for individuelle Brugere, og Du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Zibrasport har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

17. Aftalen

17.1. Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt Zibrasports Data & Privatlivspolitik samt Cookiepolitik udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og Zibrasport og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

18. Force Majeure

18.1. Zibrasport er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud, aflysninger af events eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Zibrasports rimelige kontrol.

19. Afbrydelse

19.1. Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og Zibrasport være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen.

20. Tvister, klager og kontakt

20.1. I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til Zibrasport på support@zibrasport.dk. Zibrasport træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet. Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

20.2. Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan indbringes for de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.

Hvis Du har spørgsmål, kan Du kontakte Zibrasport på tlf.: 31501501 eller per e-mail support@zibrasport.dk.

Kodeks for Zibrasportequest.com

Zibrasport Equest er et ridesports community for hesteelskere, ridesportsentusiaster og andre med interesse for heste og ridesport. Kommentarer, debat og indlæg er velkomne, så længe de foregår i en god tone og med respekt for andre personer.

Redaktionen forbeholder sig retten til straks – uden varsel og af egen drift, at fjerne spam, reklamer, kommentarer og indlæg, der ikke overholder nedenstående kodeks for siden (medmindre andet er aftalt skriftligt med Zibrasport):

 • Kommentarer og indlæg skal overholde ophavsretsloven og øvrig dansk lovgivning.
 • Kommentarer og indlæg må ikke indeholde links til reklamer eller tags.
 • Siden må ikke benyttes til markedsføring.
 • Spam og gentagelser af identiske kommentarer og indlæg vil blive slettet.
 • Links til artikler med tilknyttede kommentarer er velkomne, men indlæg og kommentarer, der kun indeholder links, regnes for spam.
 • Kommentarer skal skrives i en god takt og tone. Dvs. indlæg må ikke være krænkende, diskriminerende eller injurierende.
 • Kommentarer i en tråd skal holde sig til trådens emne.