Opdaterede svar på spørgsmål ang. stævner og forsamlingsforbuddet

I slutningen af sidste uge justerede Rigspolitiet deres tolkning af bl.a. forsamlingsforbuddet, og derfor har vi nu opdateret vores ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’. Overordnet set medfører den justerede tolkning to reelle opdateringer; 1) der er ikke længere et loft på 500 deltagere ved arrangementer, hvor der er max. 50 personer til stede samtidig (forsamlingsforbuddet), og 2) deltagere må gerne gå igen i flere loops. Læs mere nedenfor.