NIVO og Dansk Ride Forbund indgår samarbejde

Mens året går på hæld, har NIVO netop indgået et samarbejde med Dansk Ride Forbund. Et samarbejde der betyder, at Dansk Ride Forbund har budt dem velkommen som sponsor pr. 1. januar 2021. Samarbejdet med Dansk Ride Forbund kommer både til at omhandle bredden og eliten, og derudover er begge parter dedikerede til at skabe et øget fokus på at sikre hestevelfærden. Uden tvivl et super stærkt match, som både Dansk Ride Forbund og NIVO ser meget frem til.

DRF lancerer opdaterede Ryttermærker

– De fleste af os forbinder nok ryttermærkerne med traditionel teoriundervisning i klubbens rytterstue, et knapt så opdateret og medrivende pensum og en lang række gammeldags formuleringer og spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at formålet med mærkerne er og bliver yderst relevant, men formatet er ikke fulgt med tiden. Derfor nedsatte DRF i foråret en arbejdsgruppe til at udvikle nye, digitale ryttermærker samt et såkaldt modulopbygget undervisningskoncept, som mærkerne skal forankres i.
Sådan lyder det fra Dansk Ride Forbund.

Opdaterede retningslinjer fra DIF giver grønt lys til afholdelse af camps, lejre osv.

På baggrund af de seneste bekendtgørelser og fortolkninger af forsamlingsforbuddet fra Rigspolitiet, har Danmarks Idrætsforbund justeret retningslinjerne for idrætten. De fleste af ændringerne har DRF allerede informeret om deres vores ’svar på jeres oftest stillede spørgsmål’, men én ting er ny; der er åbnet for muligheden for at afvikle camps, lejre osv. for op til 500 børn og unge ad gangen, hvilket er en super god mulighed for jer ude i klubberne, hvis I f.eks. vil afholde ridelejre eller lignende arrangementer. Læs mere nedenfor.

Opdaterede svar på spørgsmål ang. stævner og forsamlingsforbuddet

I slutningen af sidste uge justerede Rigspolitiet deres tolkning af bl.a. forsamlingsforbuddet, og derfor har vi nu opdateret vores ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’. Overordnet set medfører den justerede tolkning to reelle opdateringer; 1) der er ikke længere et loft på 500 deltagere ved arrangementer, hvor der er max. 50 personer til stede samtidig (forsamlingsforbuddet), og 2) deltagere må gerne gå igen i flere loops. Læs mere nedenfor.