Kritikker skal nu kaldes protokoller – DRF opdaterer reglementer

Siden 1. september 2019 har en arbejdsgruppe nedsat af DRF’s bestyrelse haft til opgave at revidere DRF’s Fælles Bestemmelser. En opgave der har bestået i at gøre dem sammenhængende, nutidige og tilpasset ridesportens mange aktiviteter og interesser. Derudover er de disciplinspecifikke afsnit fra Fælles Bestemmelser blevet rykket over i de relevante disciplinreglementer, og i den forbindelse er reglementerne naturligvis blevet gennemarbejdet og justeret efter behov.

Propositionsbegrænsninger for stævneafvikling under COVID-19 er ophævet pr. dags dato

Tilbage i foråret udarbejdede en arbejdsgruppe – bestående at repræsentanter fra distrikterne, DRF’s bestyrelse og administrationen – et midlertidigt sæt retningslinjer for stævneafvikling frem til 1/3-2021 under hensyntagen til COVID-19. Hidtil har retningslinjerne været til at arbejde med for stævnearrangørerne, men efter de seneste stramninger i forhold til bl.a. forsamlingsforbuddet fra myndighedernes side, er det desværre ikke længere tilfældet. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at ophæve retningslinjerne pr. dags dato.