Skip to main content

DRF: ‘Svar på jeres oftest stillede spørgsmål’ er igen opdateret

Så har Dansk Ride Forbund igen opdateret deres ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’. Udover enkelte tilføjelser/ændringer, har de justeret lidt på opsætningen af dokumentet, så det er lettere at overskue.
| admin

Alle spørgsmål og svar vedr. corona og ridesport findes her

De opdaterede punkter pr. 4. november 2020 er:

Kan vi kontakte vores lokale politi og få sparring omkring, hvordan vi
skal forholde os til de gældende restriktioner?

– Ja, det opfordrer vi i høj grad til, at I gør. Der findes mange forskellige konstellationer inden for ridesportssteder (ift. faciliteter, ejer/lejerforhold, foreninger, osv.), og derudover tolker de forskellige politikredse også forskelligt på de gældende retningslinjer, så derfor kan det give mening at få en konkret vurdering fra det lokale politi. Dog kan vi ikke garantere, at alle politikredse har ressourcer til at foretage en vurdering.

Hvem er undtaget fra loven om brug af mundbind?

– (Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebygsmitte/Mundbind-og-barrierer)
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan følgende personer undtages fra loven om brug af mundbind:
• Børn under 12 år
• Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, fx mundbetjent kørestol.
• Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, fx personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst.

Skal man kunne dokumentere, at man er undtaget fra loven om brug af mundbind?

– (Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebygsmitte/Mundbind-og-barrierer)
Nej, det skal man ikke ifølge Sundhedsstyrelsen:
”Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Personer, der af ovenfor nævnte grunde ikke kan anvende mundbind eller visir må ikke bortvises eller blive
nægtet adgang.”

Kan vi søge sparring hos vores lokale politi ang. vores stævne?

– Ja, vi anbefaler altid, at man som stævnearrangør kontakter det lokale politi, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan overholde de gældende restriktioner. Det er forskelligt fra politikreds til politikreds, hvordan de gældende restriktioner tolkes, ligesom det kan variere, om man kan få en sådan vurdering, men vi opfordrer til, at man forsøger.