Skip to main content

Pandemiens effekt på hesteverdenen

COVID-19-pandemien har gjort tingene bedre for nogle heste og værre for andre. Alligevel er båndet mellem mennesker og deres heste stærkere – og vigtigere – end nogensinde, siger Clara Ann Mason, DVM, der driver en ambulatorisk hestepraksis i Winfield, West Virginia.

Som medlem af velfærdsudvalgene for både American Association of Equine Practitioners (AAEP) og American Veterinary Medical Association (AVMA), har Mason kigget på, hvordan pandemien har påvirket heste. Hun delte disse iagttagelser ved 2021 AAEP Convention, der blev afholdt 4.-8. december i Nashville, Tennessee.

Nogle så deres heste mere – andre mindre

Fordi virussen har påvirket så mange aspekter af folks liv – beskæftigelse, økonomi, sundhed og sociale forbindelser – har pendulet svinget i to retninger. Mange ejere, der har heste hjemme, sagde, at de havde mere tid med hestene under pandemien. Nogle blev opsagt fra job, andre sagde op eller begyndte at arbejde hjemmefra. Men ejere, der har deres heste opstaldet, oplevede ofte, at de brugte mindre tid sammen med deres heste på grund af de restriktioner, der blev indført for at forhindre spredning af COVID-19. Dette var årsag til frustration og endda depression.

Disse ejere udtrykte bekymring for at mindre hyppig træning ville forårsage fedme og en større risiko for forfangenhed hos deres heste. De frygtede også kritik via sociale medier for ikke at se deres heste nok.

Under pandemien var der frygt for, at der ikke kunne skaffes foder til hestene. Foto: Canva

Flere adopterede heste i USA

En undersøgelse af 11.000 hesteejere i Nordamerika, Storbritannien og Australien viste, at de fleste ryttere blev ved med at ride under pandemien. Det afslørede dog også, at de var mere forsigtige, idet de skar ned på konkurrencer og hesteavl. Australiere var undtagelsen, de fortsatte stort set, som de gjorde præ-pandemi. Deres største frygt var en mulig fodermangel på grund af brand og tørke.

Selvom COVID-19 skabte økonomisk usikkerhed, foreslog Mason, at Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act kunne have hjulpet nogle gårde og stalde med at forblive operationelle, fordi de var berettiget til rentefrie lån. Men det der var virkelig overraskende var, at flere mennesker adopterede heste i løbet af 2020 end det foregående år. Tendensen begyndte dog at vende, da arbejdsløsheden steg. I begyndelsen af ​​2021 var heste begyndt at komme tilbage i krisecentre.

De stigende omkostninger til foder, transport og sundhedspleje var voksende bekymringer for organisationer for hestevelfærd. Nogle stod over for svære økonomiske valg om, hvilke heste der skulle hjælpes eller rehabiliteres, og hvilke der skulle aflives.

Ud over de bemærkelsesværdigt høje adoptionsrater oplevede hesteorganisationer også et overraskende fald i antallet af heste, der blev konfiskeret eller overgivet i 2020. Det usædvanligt lave antal kan afspejle en mangel på tilsyn snarere end et faktisk fald i velfærdssager. Af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager aflagde velfærdsorganisationer ikke så mange besøg som tidligere. Efterhånden som kontrollen med hestehold genoptages, forudser hun, at flere heste skal genhuses, og flere sager vil finde vej til retten.

Færre ifolede deres hopper

Heste spiser store mængder foder hver dag, og bekymringer i transport- og forsyningskæden fik mange ejere og avlere til at ifole færre hopper i 2020, mens de ventede på at se, hvordan pandemien udspillede sig. Effekten af ​​dette vil sandsynligvis kunne mærkes med færre heste, der udbydes til salg i 2022, spekulerede Mason. Fordelen for sælgerne vil være højere hestepriser.

Især væddeløbssporten blev hårdt ramt under pandemien. Foto: Canva

Væddeløbsporten hårdt ramt

Væddeløb, stævner og kåringer blev også påvirket, da mange venues blev lukket i 2020. Væddeløbsporten oplevede et fald på 24 % i dødsulykker pr. 1.000 starter i denne periode. Da unge heste blev sendt tilbage til banen, var en uventet konsekvens af pausen i træningen dog en stigning i katastrofale skader. De unge heste havde ikke haft nok banetid til at styrke knogler til at løbs-arbejdet. På en væddeløbsbane i New York var de otte af 18 døde heste, ungheste der aldrig havde løbet i konkurrencer, rapporterede hun.

Baner og hestesteder blev hårdt ramt økonomisk, og mange arrangementer blev aflyst. Da væddeløbspublikummet ikke kunne deltage i løb personligt, flyttede væddemålene online. Dette gavnede nogle væddeløbsbaner, men var især skadeligt for mindre baner, hvilket havde en afsmittende effekt på økonomi, heste og personale. For at sikre embedsmænd mod eksponering af COVID-19, blev der udført færre tjek up og undersøgelser af heste, hvilket Mason sagde var mindre end ideelt til at sikre velfærden for heste på vej til startboksene.

De heste og ryttere der klarede sig bedst – var dem der tilbragte mest tid sammen

Et sidste lyspunkt for ryttere i en udfordrende tid var vedtagelsen af ​​Great American Outdoors Act i 2020. Lovgivningen understøtter offentlige åbne områder og opfordrer folk til at komme udendørs. For dem, der begiver sig ud med en hest, så meget desto bedre. I sidste ende, sagde Mason, var de heste og ejere, der klarede sig bedst under pandemiens mørkeste dage, dem, der tilbragte mest tid sammen.

Kilde: The Horse

Nyt fra DRF om indendørs idræt i juleferien

Dansk Ride Forbund har lagt følgende nyhed på deres site, der drejer sig om en opdateret udmelding fra Kulturministeriet ang. indendørsidræt i juleferien. Der bliver bl.a. svaret på, hvilke slags indendørs idrætsaktiviteter det konkret er, man opfordrer folk til ikke at deltage i frem til 5. januar:

Opfordringen går på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv.

I den nye Q&A uddyber Kulturministeriet, at opfordringen om ikke at deltage i indendørs idrætsaktiviteter er møntet på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv., men at den ikke omhandler individuelle eller selvorganiserede aktiviteter.

Det vil sige, at opfordringen ift. ridesporten omfatter eksempelvis elevskoleundervisning, ridestævner, ridelejre mv., men at den ikke omfatter enkelte rytteres ridning/træning/undervisning etc., så længe man samtidig tager hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespredning. Der er tale om en opfordring fra Epidemikommissionen og ikke et påbud.

Hvis foreninger vælger at gennemføre indendørs aktiviteter i juleferien, så anbefaler DIF og DGI under alle omstændigheder at gøre det på en måde, så aktiviteten bliver afviklet under hensyntagen til myndighedernes overordnede intention: At danskerne begrænser deres sociale kontakter i juleferien.

Læs evt. mere på kulturministeriet hjemmeside.

Klubber kan søge om kompensation for aflyste aktiviteter

Som tidligere nævnt vil klubberne kunne søge om kompensation for mistede indtægter, hvis man vælger at aflyse planlagte aktiviteter i juleferien, da folketingets partier har afsat 20 millioner kroner til dette formål.

 Læs mere her

Kompensation til idrætsforeninger for aflyste aktiviteter i julen

Der er økonomisk kompensation vej til de foreninger, som har måttet aflyse aktiviteter i juleferien på grund af opfordringen fra Kulturministeriet om ikke at deltage i idrætsaktiviteter i foreningsregi indtil den 5. januar.

Et bredt politisk flertal har dedikeret 20 millioner kroner til formålet. Som tidligere corona-hjælpepuljer vil midlerne blive administreret af hhv. DIF og DGI i fællesskab og uddelt på baggrund af ansøgninger (Firmaidrætten og DUF administrerer selv deres del af puljen.)

Det vil sige, at eksempelvis idrætsforeninger har mulighed for at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste jule- og nytårsstævner. De præcise ansøgningskriterier, og -deadlines vil blive udarbejdet hurtigst muligt, og så vil der blive udsendt information til forbund og foreninger.

”Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier meget hurtigt er blevet enige om at sikre kompensation til kulturlivet. Det er helt afgørende, at vi i en svær tid skaber tryghed og støtter op om vores kultur- og idrætsliv,” siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

Arrangørordningen

Desuden har et flertal blandt folketingets partier besluttet at genindføre arrangørordningen. Det er den ordning, som henvender sig blandt andet til elitesportsklubberne og forbund, som frem til den 17. januar er tvunget til at afvikle deres aktiviteter for tomme tribuner og dermed går glip af store entreindtægter. Yderlige information om denne ordning vil også blive givet hurtigst muligt.

Når retningslinjerne for puljen og ordningen er på plads, vil man blandt andet kunne finde information her: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder

Kilde: DIF

Dansk Ride Forbund: Seneste coronarestriktioner og anbefalinger

Dansk Ride Forbund skriver følgende:

Restriktioner:

Krav om mundbind eller visir indendørs
Der er indført krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når man opholder sig på en indendørs idrætsfacilitet (ridehaller, stalde, rytterstuer osv.). Dette gælder frem til den 17. januar. De endelige retningslinjer er ikke udarbejdet, men DIF og DGI antager, at udøvere, instruktører mv. bliver undtaget, som det tidligere har været tilfældet. Dette følger DRF naturligvis op på, så snart vi ved mere.

Ingen betalende tilskuere ved idrætsarrangementer
Frem til den 17. januar 2022 lukkes der ned for tilskuere ved en lang række arrangementer og begivenheder i kultur- og idrætslivet, herunder idrætsarrangementer med betalende tilskuere. Der er ikke angivet flere detaljer på nuværende tidspunkt, men det er DRF’s vurdering, at netop denne restriktion ikke er relevant for eventuelle stævner og arrangementer i ridesporten i den pågældende periode.

Anbefalinger:

Skru ned for indendørs idrætsaktiviteter
Udover de ovennævnte restriktioner opfordrer myndighederne til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv., i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner. På nuværende tidspunkt ved vi ikke 100%, hvilke aktiviteter, der hører ind under her (undervisning, stævner, etc.), men vi håber på en afklaring via DIF i dag eller tirsdag.

Da der er tale om en anbefaling og ikke en restriktion, er det altså op til den enkelte at afgøre, om man ønsker at deltage i aktiviteter. Som klub kan man også vælge at aflyse sine indendørsaktiviteter frem til 5. januar, og i den forbindelse bliver der oprettet en hjælpepulje på 20 mio., som kan søges af de foreninger, der oplever tab i forbindelse med aflysning af aktiviteter. Eksempelvis i forbindelse med en aflysning af et julestævne. Dette melder vi nærmere ud omkring, når vi ved mere.

Vi har fuld forståelse for, at det er frustrerende og forvirrende igen at skulle forholde sig til restriktioner og anbefalinger, og som altid er I mere end velkomne til at kontakte os via mail eller telefon, hvis I har brug for sparring eller rådgivning. 

Læs mere på kum.dk

Christmas Show fortsætter, men…

Danish Derby, arrangørerne af Christmas Show, har meldt følgende skærpelser og retningslinjer ud på Facebook efter onsdagens pressemøde:

Der bliver indført restriktioner fra fredag d. 10 december.
Restriktionerne er som følger fra klokken 16:
1. Ved ankomst skal du kunne fremvise en gyldig negativ test (gælder alle fra 12 år og op)
2. Man skal være siddende ved ophold i hallen.
3. Der er krav om mundbind.
4. Der er ingen fester!

Vedrørende lørdag er det kun muligt at få adgang til hallen, såfremt man har sikret sig billet i forsalg til et reserveret sæde. Der sælges IKKE billetter ved indgangen.

Vi opfordrer ryttere, der har opholdt sig her i flere dage til at lade sig teste igen fredag eller lørdag.

Danish Derby

VM for Islandske Heste i Danmark aflyst

Danmark skulle være vært for VM for Islandske Heste i Herning til august. “På grund af den generelle usikkerhed forårsaget af den igangværende COVID-situation og den høje sandsynlighed for, at ikke alle FEIF-medlemslande kan deltage, har FEIF og organisationskomiteen nået den konklusion, at verdensmesterskabet 2021 ikke kan afholdes i den sande betydning af fair konkurrence blandt verdens bedste heste og ryttere.” sådan skriver de danske arrangører i en pressemeddelelse i dag.

“Vi ved, at dette vil komme som en enorm skuffelse, ikke kun for ryttere, frivillige, udstillere osv. – men for hele det islandske hestesamfund. Vær sikker på at det ikke er en beslutning, vi har taget let, men der er bare for mange usikkerheder og risici forbundet med at afvikle verdensmesterskabet”, lyder det videre i pressemeddelelsen. Alle billetter og betalinger for messestande refunderes.
Man kan læse mere HER

Er I klar til at genåbne?

Som planen for genåbningen ser ud lige nu, åbnes der for indenddørsidræt i dag den 21. april. Planen er dog afhængig af udviklingen i corona-epidemien, og derfor kan den ændre sig.

• 21. april åbnes indendørsidræt for børn og unge under 18 år (uden coronapas) samt ældre over 70 år (med coronapas)

• 6. maj åbnes indendørsidræt for voksne fra 18-69 år (med coronapas)

• 21. maj åbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter (med coronapas), som ikke er åbnet før

Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 50 personer (gælder både i samfundet generelt og i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter). Ifølge ovenstående på der afvikles indendørs undervisning, hvis rytterne er enten under 18 år eller over 70 år (med coronapas).

Coronapas
På nuværende tidspunkt kender idrætten desværre ikke de fulde retningslinjer for brug af coronapas i idræts- og foreningslivet. Her er, hvad rideforbundet ved pt.:

Personer over 70 år skal fremvise coronapas pr. 21. april. Ansvaret for at tjekke passet ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas. Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol. Derudover er der ikke krav om coronapas for trænere eller såkaldte nødvendige voksne (f.eks. forældre, der hjælper/trækker på et elevskolehold). Rideforbundet forventer at kunne komme med yderligere detaljer, når der foreligger en opdateret bekendtgørelse fra myndighederne.

Ridestævner
Tidligere har ridesporten været omfattet af den såkaldte ”superligaordning”, hvor arrangementsforbuddet lå på 500, den er ikke gældende! På nuværende tidspunkt er de udelukkende fodbold, der er omfattet af ordningen. Det betyder, at det ikke er muligt at have siddende publikum op til 500 personer i ridesporten. Udendørsidrætten har fået dispensation til at forsamles op til 50 personer på samme sted, og dette omfatter naturligvis også udendørs ridestævner. Det er tilladt at afvikle stævner med loops á 50 personer, så længe man ikke overstiger det gældende forsamlingsforbud på noget tidspunkt.

Man kan læse mere om de ”oftest stillede spørgsmål” på Dansk Ride Forbunds hjemmeside

DIF: Kæmper mod coronapas i foreningslivet

En stor del af dansk idræt har med spænding ventet på, hvor meget af indendørsidrætten for børn og unge, der kom med i åbningen den 21. april. Og nu er spændingen udløst – det bliver alle idrætter med et forsamlingsforbud på op til 25 personer. Dertil kommer yderligere åbning for de 70+-årige med et loft på 10 personer.

”Rigtig mange af vores medlemmer og frivillige har trippet for at komme i gang med svømning, gymnastik, badminton, bordtennis og alle vores andre indendørs idrætter. Nu får en stor del af dem endelig mulighed for at komme tilbage til deres faste fællesskaber, og vi ved, at det har stor betydning for trivslen – både for unge og ældre” fastslår Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF.

Han håber, at åbningen kan være med til at stoppe frafaldet af medlemmer og frivillige, som har været en af konsekvenserne ved nedlukningen.

”Der er ingen tvivl om, at det også af hensyn til folkesundheden og fastholdelse af danskerne i foreningsidrætten har været vigtigt også at få genåbnet en større del. Derfor er vi glade for at kunne tage endnu et skridt mod en mere normal hverdag – også i idrætslivet. Og vi glæder os til at vi forhåbentlig kan tage yderligere skridt i den kommende tid” fastslår Morten Mølholm Hansen.

Med aftalen bliver også superligaordningen genoptaget, så fodboldfans fra på onsdag igen kan komme på stadion. Det er en aftale, som DIF håber på bliver udvidet til andre sportsgrene snarest muligt.

Kæmper mod coronapas i foreningslivet
For børn og unge skal der ikke fremvises coronapas i foreningslivet. Men blandt flere punkter på ønskesedlen står, at den planlagte coronapas-ordning for voksne bliver droppet for det frivillige foreningsliv indendørs. 

”Vi har selvfølgelig forståelse for, at vi skal gøre alt for at undgå smittespredning, men vi er baseret på frivillig arbejdskraft, og det er en stor bureaukratisk byrde at lægge over på dem, så hvis det fastholdes som et ultimativt krav, så håber vi, at man kan lægge op til en form for selvjustits hos det enkelte medlem” fastslår Morten Mølholm Hansen.

”Men alt i alt er det en glædelig dag ovenpå den seneste aftale. Vi hviler dog ikke på laurbærrene. Både vi, vores forbund og foreninger glæder os bl.a. til at de voksne under 70 år også kommer med indendørs – forhåbentlig uden fremvisning coronapas – ligesom vi står klar til at genstarte endnu mere af idrætten i form af motionsarrangementer, øget forsamlingslofter mv.” siger DIF-direktøren.

Den politiske aftale anslår de overordnede rammer for genåbningen pr. 21. april. I de kommende dage afventer idrætten yderligere konkretisering af rammerne.

Pressemeddelelse: DIF

DRF og Trolle arrangerer #Aktivesammen igen

Dansk Ride Forbund og Trolle Companys gik i 2020 sammen om en fælles aktivitetsdag i ridesporten. Initiativet samlede 507.273 kroner ind til elevskolerne, og nu gentages succesen altså.

Trolle Company skriver følgende på deres site:

Lad os igen i år være aktive sammen i ridesporten. Eventen løber af stablen den 13. maj 2021 kl. 8-20. Vi samler ind til en vigtig sag.
Mange elevskoler har mistet både indtægter og medlemmer, og derfor går Dansk Ride Forbund og Trolle Company igen sammen om at afholde en fælles aktivitetsdag i ridesporten, hvor vi samler ind til klubberne.
Ridning, løb, cykling, gåtur med hunden, kæphesteridning – alt tæller, og du bestemmer. Del din oplevelse på Instagram under hashtagget #aktivesammeniridesporten, så vi kan heppe på hinanden!

Dansk Ride Forbund glæder sig til igen at støtte om aktivitetsdagen i ridesporten.

– Corona-krisen har været rigtig hård for mange af vores klubber, fordi de af flere omgange har måttet lukke mere eller mindre ned for deres aktiviteter. Det har betydet færre indtægter, mens udgifterne ofte har været de samme, fordi både hestene og faciliteterne jo stadig skal passes. Heldigvis har mange søgt støtte fra diverse hjælpepuljer og kompensationsordninger, og det har uden tvivl været en hjælp.
Desværre kan vi nu også se på vores samlede medlemstal, at det ikke kun er økonomien, der har taget et dyk.

Mange klubber har også mistet medlemmer pga. de lange perioder med nedlukning, og her ligger der en stor opgave for DRF i at hjælpe klubberne med at rekruttere nye medlemmer og/eller få de mistede medlemmer tilbage.

Morten Schram Rodtwitt

Derfor er det helt oplagt at gentage succesen med at være aktive sammen – heldigvis knapt så meget hver for sig i år – og samle ind til klubberne, så de kan få støtte til rekrutterings- og genaktiveringsarbejdet, siger direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Schram Rodtwitt.

CEO i Trolle Company, Ulrich Trolle, håber, at så mange som muligt vil søge mod ridecentrene.

– Ridning og ridesporten har haft stor betydning for mig, lige siden jeg var barn. Jeg har derfor også besluttet at blive aktiv rytter igen. Ridning har så meget at byde på, både for den enkelte, men i allerhøjeste grad også i fællesskab med andre, der deler passionen for heste. Jeg har savnet begge dele, og den følelse er jeg sikker på, jeg deler med rigtig mange andre.
Nu bliver mulighederne for at dyrke vores passion for ridning heldigvis mere normaliseret her i foråret, og jeg håber, at det vil få både gamle og nye medlemmer til at strømme til elevskolerne og ridecentrene – for det de vil lære og opleve der, kan de bruge aktivt resten af livet.

Læs mere om #Aktivesammeniridesporten

Nu må I være 50 personer ved udendørs idræt

Dansk Ride Forbund har i forbindelse med, at forsamlingsforbuddet er blevet hævet fra 25 til 50 personer ved udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, opdateret deres spørgsmål og svar:

Hvad lyder forsamlingsforbuddet indendørs på pr. 22. marts?
Forsamlingsforbuddet indendørs lyder fortsat på 5 personer (dog med undtagelse af Bornholm, hvor det er 10 personer).

Hvad lyder forsamlingsforbuddet udendørs på pr. 22. marts?

Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 10 personer, dog fortsat med en undtagelse for udendørs idrætsog foreningsaktiviteter, hvor man må være op til 50 personer.

Hvornår gælder restriktionerne på nuværende tidspunkt til?
De opdaterede restriktioner gælder fra mandag den 22. marts og foreløbigt frem til og med den 5. april 2021.

Kan der afvikles ridestævner?
Ja, det er tilladt at afholde ridestævner udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.
Det er fortsat ikke tilladt at afholde stævner indendørs, idet lokaler, hvor der udøves idræts-, foreningsog fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.

Må der afvikles hhv. privat eller elevskoleundervisning udendørs?
Ja, der må der gerne afvikles undervisning udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter på 50 personer overholdes. Træner/underviser indgår heri.

Hvordan skal vi forstå forsamlingsforbuddet på hhv. 5, 10 og 50 personer i relation til at passe/ride vores heste/færdes på klubben/gården/ridecenteret etc.?
Der er fortsat et generelt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted indendørs, og det gælder fortsat for ridehallerne.
Udendørs gælder nu et forbud på at forsamles flere end 10 personer. Dog er der en undtagelse i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, hvor forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, og det betyder altså, at man udendørs – f.eks. på ridebanen, folden, gårdspladsen, etc. – må forsamles op til 50 personer.
Jf. ovenstående afsnit tolker DRF stalde som værende en form for omklædningsrum for udendørsaktiviteterne, og derfor er det gulvarealet i hver enkelt stald, der afgør, hvor mange personer, der må være i stalden.

Må vores cafeteria være åbent i forbindelse med stævner?
Nej, på nuværende tidspunkt gælder der et krav om, at serveringssteder skal holdes lukkede for offentligheden.

Er en TD ansvarlig for, om klubben/stævnearrangøren overholder
Corona-restriktionerne?
og i det tilfælde, at en stævnearrangør og deltagerne får en bøde for f.eks. at overskride forsamlingsforbuddet, hvem dækker så TD’ens bøde?
Nej, det er klubben/stævnearrangøren, der er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes Corona-restriktioner. TD’ens rolle og ansvar har ikke ændret sig ift. Corona. En TD er stadig DRF’s repræsentant på stævnepladsen og skal tilse, at stævnet forløber jvf. DRF’s bestemmelser og reglementer. I det tilfælde, at forsamlingsloftet overskrides ved et
stævne, og en TD som følge deraf pålægges en bøde af politiet, dækker DRF bøden for TD’en.

Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op ift.
forsamlingsforbuddet?

  1. Man kan have max. 50 personer i alt til stede samtidig.
  2. Man kan dele sit arrangement op i loops af 50 personer i alt – med pauser imellem hvert loop. Det er afgørende, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 50 personer samtidig.