Skip to main content

Grand Prix uden kandar og sporer?

To store dressur nationer har ønsket at gøre brug af kandar og sporer valgfrie i international dressursport, og nu bølger debatten forud for FEI’s generalforsamling i Cape Town næste måned.
| admin

I juni samlede FEI en kommission: Equine Ethics and Wellbeing Commisson, en uafhængig kommission for at udvikle en praktisk ramme, der vil gøre det muligt for det internationale forbund at løse nuværende og fremtidige bekymringer i forbindelse med brugen af ​​heste i sport.

“I vores branche er Social License to Operate (SLO) betegnelsen for samfundets accept af udøvelse af hestesport og alle dens relaterede aktiviteter,” forklarede FEI-præsident Ingmar De Vos.

“Ridesport og FEI’s aktiviteter er mere end nogensinde under offentlig kontrol, og gennem Kommissionen ønsker vi at omfavne denne kontrol for at skabe forandring og sætte fokus på vores største interessent – hesten.

”Der er omfattende systemer og mekanismer på plads til at beskytte hestens velfærd, men der er mere, der kan gøres, og mere, der skal gøres. Og i et samfund i konstant forandring, hvor opfattelser skifter og normer udvikler sig i et stadig hurtigere tempo, skal FEI adressere disse bekymringer og kritik fra samfundet og i ridekredse på en klar og gennemsigtig måde.

“Dette er vores pligt som det styrende organ med ansvar for ridesporten, og det er derfor, vi har nedsat denne vigtige og uafhængige kommission for at give os mulighed for at gå videre med en handlingslinje, der vil styrke ridesportens plads i samfundet.”

Bliver brugen af sporer i dressurkonkurrencer frivilligt i fremtiden? Foto: Canva

Kandar og sporer – frivilligt?

Som en respons på dette har Holland fremsat et forslag om, at gøre brug af kandar frivillig for rytterne i CDI/CDIO3*/4*/5*/U25, CDI-W samt ved mesterskaber og ved OL. ” inden for rammerne af hestevelfærd og baseret på gode erfaringer og bedste praksis indenfor flere nationale forbund,” lyder det fra hollænderne, som foreslår, at kandaren, hvis rytteren fortsat vil ride med den, skal have en beskyttelse på kandarkæden i læder, gummi eller fåreskind, dette er valgfrit i dag.

Fra Englands side kommer et forslag om at gøre brug af spore frivilligt, og at de kan laves af syntetisk materiale og ikke i metal.
“Med nogle højprofilerede velfærdsspørgsmål rejst ved OL i Tokyo, hvor vores sportsgrene ses af et ikke-ridesportspublikum, ser nogle brugen af sporer som en negativ hjælp. Selvom vi selvfølgelig bør fokusere på det pædagogiske aspekt og fremme den korrekte brug af sporer, kan det, hvor hestevelfærd nu er i højsædet, ses som selvmodsigende at håndhæve en obligatorisk brug af sporer i reglerne,” lyder det fra Engelsk side.

Eksisterede regler er gode nok

Den internationale sammenslutning af dressurryttere og -trænere, Internattional Dressage Riders Club (IDRC) har i et brev til FEI, understreget at de eksisterende regler på området tager højde for, at brugen af kandar og sporer følger reglerne.

De skriver bl.a.: “Kandaren gør det muligt for rytteren at forbedre præcisionen af sine hjælpere og etablere en raffineret kommunikation med sin hest. Det ‘ligger bogstaveligt talt i hånden’ på rytteren, da hændernes bevægelighed og fingerfærdighed er resultatet af et korrekt sæde og fin følelse. Tilsvarende giver sporer rytteren mulighed for at give subtil og raffineret schenkelhjælp. Og igen er der i øjeblikket betydelige velfærdsforanstaltninger på plads. Selvom det kan være fristende at gøre disse genstande valgfrie som et ‘fredsoffer’ til kritikere i håbet om, at de bliver tilfredse, er den tilgang ukorrekt og naiv. …. Det ville reducere FEI’s troværdighed som en organisation styret af principper og beviser.” Skulle der angiveligt stå i brevet til FEI, men det er fjernet fra nettet.

Man kan følge kommissionens arbejde på FEI’s hjemmeside og læse mere om arbejdet Structure – Ad-hoc Commissions | FEI

Kilde: FEI, Horse Sport