Skip to main content

Dansk Islandshesteforening og FEIF fordømmer behandling af ‘blodhopper’

Der har været heftig debat i hesteverdenen efter en dokumentar viste billeder af ‘blodhoppers’ forhold på Island. Nu fordømmer Dansk Islandshesteforening (DI) og det Internationale forbund for Islandske heste (FEIF) behandlingen af hopperne.
| admin

Her på Zibrasport Equest delte vi den omtalte video tidligere på ugen, og du kan læse mere om problematikken og se videoen her.
Der findes ca. 5000 ‘blodhopper’ på Island, altså drægtige hopper, der får tappet blod på farme på Island. PMSG (pregnant mare’s serum gonadotropin) fra blodet bruges bl.a. til at booste søers ægløsning inden de insemineres.

Forbund støtter stop for import og eksport af PMSG

FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations) fordømmer hoppernes forhold med følgende udtalelse:

”Billederne viser tydeligt, at dyrevelfærd og dyrebeskyttelse ikke respekteres eller overholdes på blodfarme i Island. For FEIF er hestevelfærd altafgørende, og ansvaret og respekten for et levende væsen må aldrig vige for kommercielle interesser. Som det internationale og verdensomspændende forbund af islandshesteorganisationer fordømmer FEIF denne praksis og mishandlingen af hopper på blodfarme. Vi støtter Europa-Kommissionens beslutning om at stoppe importen og produktion af PMSG. Vi bakker også op om enhver handling, som de islandske myndigheder tager for at standse denne procedure i Island fuldstændigt.”

– På vegne af FEIF’s bestyrelse, Gunnar Sturluson

Og det bakker Dansk Islandshesteforening op med følgende skriv:

“De forhold, som vi ser på de islandske blodfarme, er stærkt kritisable og uacceptable. Dansk Islandshesteforening bakker fuldt op om FEIF´s fordømmelse af praksis. Vi bifalder også, at der er taget initiativ til til at stoppe dette omgående.”
– Sus Ulbæk, der er formand for Dansk Islandshesteforening.

Kilde: Dansk Islandshesteforening

Mere om islandske heste på Zibrasport Equest