Skip to main content

De voksne skal op på hesten

I samarbejde med Danmarks Idræts Forbund søsatte DRF i januar 2020 projektet ’rekruttering og (gen)aktivering af voksne’ med det formål at støtte rideklubberne i at udvikle og udbyde aktiviteter målrettet voksne ryttere.
| admin

Projektet kort fortalt

I løbet af 2020 blev projektets grundsten lagt. I årets første måneder blev de indledende øvelser lavet, da DRF’s ene udviklingskonsulent og projektleder Karoline Kjemtrup – i samarbejde med DIF – indsamlede viden om målgruppens motivation for at starte op igen samt eventuelle barrierer for at genoptage ridningen. ”Her blev det hurtigt klart, at vi skal gøre det så let som muligt at starte med at ride, for ellers dropper folk det. Det betyder bl.a., at vi skal tilbyde nogle aktiviteter, som er meget lettilgængelige, og som selvfølgelig interesserer målgruppen”, fortæller Karoline. I august faciliterede DRF så – ligeledes i samarbejde med DIF – en idéudviklingsworkshop, hvor formålet var at skabe aktivitetsidéer -og koncepter, som vi kan tilbyde klubberne. Eftersom aktiviteterne jo i sidste ende skal ud at leve i klubberne, var det en selvfølge at inddrage en række klubber i processen, og der deltog hele 22 repræsentanter fra i alt 10 rideklubber på workshoppen. Resultatet af workshoppen blev en række spændende og innovative idéer, som vi efterfølgende har arbejdet videre med, og det er der bl.a. kommet dette idékatalog ud af. Sidenhen har flere klubber rundt om i landet desuden fået mulighed for at teste aktiviteterne, og det er positive tilbagemeldinger, der kommer fra både dem og rytterne. 

Se en liste over de klubber, der på nuværende tidspunkt tilbyder aktiviteter til voksne ryttere, her.

Ny video skal understøtte udbredelsen af budskabet

Det er allerede nu tydeligt, at projektet har et stort potentiale både for klubberne og rytterne. Derfor sætter vi nu øget fokus på at få budskabet ’Ridning er for alle’ så bredt ud som muligt – både til voksne i- og uden for ridesportsmiljøet. Til formålet har vi udarbejdet en spritny video, som både vi selv og vores klubber kan dele på sociale medier, for på den måde at få gjort flere opmærksomme på, at det faktisk er ret ligetil at begynde at ride som voksen. Tak til Stutsborg Rideklub, som har lagt faciliteter til optagelserne.

Videoen er sendt via mail til alle klubformænd sammen med en række forslag til opslag på sociale medier, så det er så let som muligt for de klubber, der har aktiviteter rettet mod voksne ryttere, at bruge videoen i deres markedsføring. Og har man brug for yderligere hjælp til markedsføring på netop sociale medier, kan man desuden finde konkrete tips og tricks i vores ’Presse- og SoMe-kit’. Find det her.

DRF’s udviklingskonsulenter står klar med support og rådgivning

I løbet af det sidste halvandet års tid har vi i DRF oprustet med flere udviklingskonsulenter, som bruger størstedelen af deres tid i dialog med- eller på besøg hos klubberne, og de sidder klar til at hjælpe jeres klub, hvis I ønsker at være en del af projektet. Det kræver ikke andet end lidt tid fra jeres side, men til gengæld får

  • Nyudviklede aktiviteter rettet mod voksne
  • Øget aktivitet i rideklubben
  • Potentielt flere frivillige til stævner og andre arrangementer
  • Potentielt øget medlemstal

Så er aktiviteter for voksne noget for jeres klub, og har I brug for sparring, input, hjælp eller lignende, så tag endelig kontakt til én af vores udviklingskonsulenter, der er ansvarlige for projektet, så vi kan få jer med ombord.

Kilde: Dansk Ride Forbund