Skip to main content

Flere heste smittet med Vestnil-feber i Tyskland

Tyske medier beretter om flere tilfælde af den frygtede Vestnilfeber nær Berlin. Tre heste er indtil videre døde af virusinfektionen, der kan fremprovokere hjernebetændelse hos heste.
| admin

Friedrich Loeffler-instituttet (FLI) i Greifswald advarer om Vestnil-feberen, der kan være dødelig for heste.

“Indtil midten af september er der blevet påvist 26 tilfælde af Vestnilfeber-udbrud hos vilde og ZOO-fugle. Desuden er der indtil nu blevet påvist ni infektioner hos heste, hvoraf den ene skulle aflives på grund af alvorlige neurologiske symptomer,” skriver Berliner Zeitung.

Mediet RBB rapporterer derimod om to heste, der er døde efter påvisning af den frygtede virus. Begge disse tilfælde er fundet omkring Brandenburg.

Aldrig fundet i Danmark

Selv om vores naboland mod syd kæmper for at stoppe udbredelsen af Vestnil-feber, så har sygdommen endnu ikke nået Danmark.

“WNF(Vestnil-feber) har aldrig været konstateret i Danmark. I de seneste år er set en øget spredning af sygdommen i Europa…

Fødevarestyrelsen anbefaler, at hesteejere drøfter behov for vaccination af heste, der skal udenlands, med deres praktiserende dyrlæge.

Endvidere opfordrer Fødevarestyrelsen de praktiserende dyrlæger til at være opmærksom på symptomer hos syge heste, der kan være smittet med WNF,” lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Symptomer

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man er opmærksom på følgende sygdomstegn hos heste:

“Vestnilfeber forekommer typisk hos fugle, heste og mennesker.

Inkubationstiden hos heste er 2-15 dage. De fleste tilfælde er asymptomatiske eller kommer kun til udtryk ved svage, influenzalignende symptomer.

I under 10% af tilfældene udvikles der hjernebetændelse med neurologiske symptomer, herunder ukoordinerede bevægelser (snubler), muskeltrækninger, forringet syn, rastløs vandren rundt, eventuelt i cirkler, delvise lammelser og manglende evne til at synke.
Feber kan ses, men er ikke altid til stede.

Dødeligheden blandt heste med neurologiske symptomer er høj.”