Skip to main content

Heste vil helst håndteres af kvinder

Forskere har påvist, at kvinder ser ud til at have en fordel fremfor mænd, når det kommer til at opnå tillid fra hesten ved ridning og håndtering.
| admin

En undersøgelse foretaget af forskere på Sydneys Universitet, antyder, at heste, der bliver håndteret af mænd, er vanskeligere at indfange på folden, og de er betydelig mere i forsvarsposition, end når de håndteres af kvinder.

Hestenes forskellige reaktioner på mandlige og kvindelige ryttere/trækkere, tyder på, at køn er en vigtig faktor, når man ønsker at forstå hestens adfærd. Dette rapporterer Ashley Anzulewic og hendes kolleger fra Universitetet i Sydney i et studie. Hestens reaktion kan have velfærdsimplikationer, fordi hestevelfærden påvirkes af interaktionen mellem hest og rytter.

Hestenes forskellige reaktioner på mandlige og kvindelige ryttere/trækkere, tyder på, at køn er en vigtig faktor, når man ønsker at forstå hestens adfærd.

Undersøgelsen i praksis
Forskerne satte sig for at undersøge rapporterede forskelle i hestens adfærd, når de blev håndteret af kvinder eller mænd. De undersøgte hestenes tillid, arbejdsvilje og reaktion på berøring. De baserede deres fund på data leveret fra undersøgelser af 1420 heste via ”Equine Behavior Assessment and Research Questionnaire (E-BARQ)”, en løbende, online global undersøgelse af hesteejere og hestepassere. Spørgeskemaet inkluderer demografiske forespørgsler om respondentens køn, og hvor ofte deres hest er blevet redet eller håndteret af kvinder og mænd. Derefter samles observationer af hestens opførsel fra jorden og under sadlen eller forspændt en vogn.

– Ved hjælp af E-BARQs liste med 97 spørgsmål viste den aktuelle undersøgelse forskelle i hestens adfærd, når de blev redet eller håndteret fra jorden i relation til rytterens køn, fortæller forskerne.

Heste, der blev håndteret af mænd, blev rapporteret som værende betydeligt sværere at fange og betydeligt mere forsvarsberedte, når de blev indfanget.

I hænderne på kvinder viste hestene sig at være væsentligt mindre tilbøjelige til at trække i tøjlerne eller kaste hovedet end heste, der blev håndteret oftere af mænd.

Forskerne diskuterede deres fund: – Vores resultater viser, at sandsynligheden for menneskelig social tillid mindskes, når håndtering bliver fortaget oftere af mænd. Omvendt blev hestene mere håndterbare, når det var mænd, som håndterede hestene.

Kvinder er mindre skræmmende
Den måde kvinder nærmer sig heste på, sker i en lettere og mere rytmisk gang, end det er tilfældet for mænd. Det reagerer hestene positivt på. Undersøgelser har antydet, at den rette måde at nærme sig en hest er i en 45-graders vinkel og med en langsom gang. Den større skridtlængde og faste gang, som de fleste mænd nærmer sig hesten med, kan forklare, hvorfor heste håndteret af mænd er mere tilbøjelige til at blive rapporteret som svære at fange.

Det kan antages, at tilliden hos disse heste måske er blevet kompromitteret på et eller andet tidspunkt i deres liv, så de mangler menneskelig social tillid. – Det er også muligt, at den rapporterede defensive adfærd hos hesten, er svar på de mere utvetydige og faste holdning, man oplever hos mænd. Så hestens forsvarsparate adfærd overfor mænd, afspejler en øget årvågenhed eller hestes medfødte flugtadfærd.

Heste under rytter
Også under sadel observerede forskerne en forskel på mandlige og kvindelige ryttere. Heste redet af mænd var betydeligt mindre tilbøjelige til at trække i tøjlerne eller kaste med hovedet. – Det skyldes måske, at mænd ofte er fysisk stærkere end deres kvindelige kolleger, og derfor udøver større tøjlespænding, hvilket kan resultere i mindre hovedkast fra hesten. Forskelle i tøjlespændinger, der udøves af mandlige og kvindelige ryttere, ville være et interessant område for yderligere forskning, tilføjede undersøgelsesteamet. Det er sandsynligt, at mandlige og kvindelige ryttere reagerer forskelligt, når deres heste trækker i tøjlerne eller kaster hovedet. Mere hårdhed og straf i uddannelsen af heste er betragtes traditionelt som karakteristisk for maskulinitet mere end kvindelighed.

Forskerne filosoferer også over, hvorvidt heste, der håndteres jævnligt af mænd, bliver lettere at håndtere og omgås, og det kan have betydning for sikkerheden i omgangen med hestene.

Yderligere forskning med fokus på at finde en balance mellem tillid og håndterbarhed vil derfor være interessant, mener forskerne.

Kilde: Horsetalk (Anzulewicz, A.; Fenner, K.; Hyde, M.; Heald, S.; Burattini, B.; Romness, N.; McKenzie, J.; Wilson, B.; McGreevy, P. The Impact of the Sex of Handlers and Riders on the Reported Social Confidence, Compliance and Touch Sensitivity of Horses in Their Care. Animals 2021, 11, 130.)