Skip to main content

Indendørsarealer beskytter heste mod bidende insekter

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt hvor meget ubehag, der er forbundet med insektbelastning hos heste og om adgang til indendørsarealer gavner. 
| admin

At heste nyder at gå på fold, kan der vist ikke være herske megen tvivl om. Men bidende insekter kan være en udfordring for deres velvære, når hestene befinder sig udenfor. Især i sommerhalvåret.

Forskere fra Aarhus Universitet har i et nyt studie undersøgt, hvor stor betydning det har for hestens velvære, at den kan søge indenfor i læskure og andre indendørsarealer.

”I vores studie har vi undersøgt forekomsten af klæger på hestenes folde gennem fældefangster, og vi har målt hestenes afværgeadfærd over for insekter sammenholdt med høj eller lav forekomst af klæger, og i forhold til om hestene havde adgang til indendørsarealer. Desuden har vi målt langtids- og akut stress gennem kortisol-niveauer i henholdsvis afføringsprøver og spytprøver fra hestene”, fastslår lektor Janne W. Christensen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

I første del af undersøgelsen indgik i alt 39 heste fordelt på ni grupper, hvoraf fem havde indendørs adgang mens de resterende fire grupper ikke havde mulighed for at gå ind.

Grupperne var fordelt på lokaliteter, som lå mindre end to kilometer fra hinanden.

Indendørsarealer blev brugt

Resultaterne viste, at hestene gjorde brug af indendørsarealerne på dage med høj forekomst af klæger samt at adgangen til indendørsarealer reducerede hestenes afværgeadfærd mod insekterne markant, dvs. at insekterne ikke fulgte med ind.

I et opfølgende studie blev der hos heste, der ikke havde adgang til indendørs areal, fundet høje kortisol-koncentrationer i spytprøverne.

”Det betyder, at vi ikke kunne måle langtidsstress som følge af insektplagen, men til gengæld at hestene befinder sig i en akut fysiologisk stresstilstand, når de angribes af fx klæger”, forklarer Janne W. Christensen.

”Vores konklusion på undersøgelsen er, at adgang til læskure og indendørsarealer øger velfærden hos heste på græs, da det giver dem mulighed for at undslippe den værste insektplage på dage med høj insektforekomst”, lyder det fra Janne W. Christensen.

Læs hele publikationen her