Skip to main content

Islandske Heste: DM flyttes fra Herning til Aalborg

Det populære DM i Sport 2021 flyttes fra Landsskuepladsen i Herning til Svenstrup v. Aalborg.
| admin

Beslutningen om at flytte stævnet er taget i fællesskab af DI’s bestyrelse, sportskomiteen og arrangørgruppen for DM i sport 2021.  Det er også besluttet, at et evt. overskud fra DM går til DIs junior arbejde. Det store mesterskabsstævne flyttes til Tvisturs baneanlæg i Aalborg. Stævnet vil fortsat blive afviklet d. 7.-11. juli, således som det oprindeligt var planlagt.

På deres hjemmeside skriver Dansk Islandshesteforenings (DI) skriver blandt andet:

“Argumentet for at afholde DM i Sport i Herning var, at rytterne skulle have mulighed for at ride på VM-banen. Men da VM desværre blev aflyst, er dette hensyn ikke længere aktuelt. Siden er landskuet ligeledes aflyst, hvilket ville have betydet, at tidligere delte omkostninger nu kun ville tilfalde DM.

Begrundelserne for at flytte DM i Sport til Aalborg er bl.a., at det sikrer, at mesterskabet kan gennemføres økonomisk rimeligt både for DI og for rytterne. Det vil blandt andet betyde, at deltagergebyret bliver væsentligt lavere.”

Kilde: Dansk Islandshesteforening