Skip to main content

Kritikker skal nu kaldes protokoller – DRF opdaterer reglementer

Siden 1. september 2019 har en arbejdsgruppe nedsat af DRF’s bestyrelse haft til opgave at revidere DRF’s Fælles Bestemmelser. En opgave der har bestået i at gøre dem sammenhængende, nutidige og tilpasset ridesportens mange aktiviteter og interesser. Derudover er de disciplinspecifikke afsnit fra Fælles Bestemmelser blevet rykket over i de relevante disciplinreglementer, og i den forbindelse er reglementerne naturligvis blevet gennemarbejdet og justeret efter behov.
| admin

I første omgang er hhv. dressur- og springreglementet blevet opdateret, og justerede versioner af de resterende disciplinreglementer vil følge i starten af det nye år. Læs mere om de væsentligste ændringer i både Fælles Bestemmelser og de to reglementer her.

Udover helt konkrete rettelser i de opdaterede Fælles Bestemmelser og reglementer (se de mest væsentlige listet nedenfor) er det centrale, at man pr. 1. januar 2021 skal orientere sig i Fælles Bestemmelser omkring generelle spørgsmål, mens man skal orientere sig i det pågældende disciplinreglement, hvis man har disciplinspecifikke spørgsmål. Husk, at det altid er rytters ansvar at holde sig opdateret på indholdet af DRF´s reglementer.


Fælles Bestemmelser pr. 1/1-2021:

 • – Pkt. 12: Præcisering af adgang til stævnestalde af hensyn til hestes hvilebehov
 • – Pkt. 38: Nye licenstyper
 • – Pkt. 46: Præcisering af interessekonflikt og habilitetsregler for officials
 • – Pkt. 65: Ved D-stævner må der ikke udskrives klasser højere end sværhedsgrad 3


Dressurreglement pr. 1/1-2021:

 • – Begrebet ”kritikker” ændres til ”protokoller”
 • – Pkt. 60: Ved D-stævner er ryttere, der har startet sværhedsgrad 4 (eller højere) til B-stævner eller har placering i sværhedsgrad 4 (eller højere) ved C-stævne, udelukkede
 • – Pkt. 89: Alle individuelle DRF-mesterskaber afvikles nu over 2 dage i stedet for over 3


Springreglement pr. 2021:

 • – Pkt. 17: Nye regler for bagbensgamacher
 • – Pkt. 19: I alle B0 klasser ved E-, D- og C-stævner kan der startes 2 gange pr. ekvipage
 • – Pkt. 56: Ændring i kvalifikationskrav for rytterens deltagelse i A- og B-stævner: krav til rytterkategori bortfalder
 • – Krav fastholdes for start ved FEI-stævner
 • – Pkt. 56: Ændring i ponyens kvalifikationskrav for deltagelse ved B-stævner: For deltagelse i B-stævner skal ponyen have gennemført minimum 3 nul-runder i sværhedsgrad 3 ved C-stævner
 • – Pkt. 67: Ved B-stævner er det ikke længere et krav at have en stilspringning i sværhedsgrad 3 – blot en anbefaling
 • – Pkt. 91: Indførsel af udelukkelseskrav for deltagelse i DRF-mesterskab for hold inkl. Walber cup: De deltagende ekvipager i kvalifikationen og finalen må ikke have gennemført en sværhedsgrad 6 i kvalifikationsperioden
 • – Pkt. 91: Ændring i afvikling af DRF-mesterskab i klubholdspring, pony: Finalen afvikles i MA1 – tidligere i MA2**

Se de nye Fælles Bestemmelser og reglementer for hhv. dressur og spring pr. 1. januar 2021 her.

Kilde: Dansk Ride Forbund