Skip to main content

Nye, strammere krav til CHR-registrering

Knap har vi vænnet os til, at alle heste skal registreres i CHR (Det Centrale Husdyrbrugs Register) før nye, og strammere krav bliver indført for flytninger af heste under 30 dage – altså til stævner, kåringer, jagt, væddeløb og træning.
| admin

Dagen før Hestekongressen, den 28. januar, blev SEGES heste gjort opmærksom på, at der er sket en ændring i dyresundhedsloven. Nu vil der også vil blive stillet krav til at en besætningsansvarlig registrerer flytninger, når der er tale om ophold under 30 dage. Det kan f.eks. være deltagelse i stævner, kåringer, væddeløb osv. Der er endnu ikke et opslag om det på Fødevarestyrelsens hjemmeside, og man må derfor håbe, at der kommer en god dialog mellem styrelsen og branchen, så dette ikke implementeres herhjemme.

”Det har vi været meget ærgerlige over at høre, og vi mener så absolut, at der skydes over målet i den sammenhæng. Jeg kan sige, at vi fra Landsudvalget for Hestes side vil vi gøre alt hvad vi kan, for at overbevise det politiske system om, det ikke bør blive en del af vores hverdag med hestene,” udtalte formanden for Landsudvalget for Heste Hans Marius Jørgensen.

I 2021 trådte en ny EU lovramme i kraft, som bliver kaldt Dyresundhedsloven. I den forbindelse blev der bl.a. stillet krav til at myndighederne nu skal holde styr på hestebesætningerne, med det formål at kunne opspore og inddæmme eventuelle smitsomme sygdomme. I Danmark fik det den konsekvens, at hestebesætningerne nu skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugs Register, CHR. Det er et register, som vi kender fra andre dyrearter som kvæg og grise, men nu er turen altså også kommet til heste.

Læs også: Har du husket at registrere din hest i CHR?

”I Landsudvalget for Heste har vi det synspunkt, at administrative krav sagtens kan være fornuftige, men den administrative byrde skal kunne stå mål med de gevinster, der opnås, også for hestesektoren selv. Med det udgangspunkt var vi egentligt ikke så imponerede, da vi første gang hørte om de nye administrative krav, da vi ikke så let kunne få øje på gevinsterne. Man kan jo nemlig med rette spørge, hvad det er, vi prøver at beskytte os imod? Jo, ”Afrikansk hestepest” og ”Vest-Nil Virus” er selvfølgelig skræmmende sygdomme, men det er jo altså ikke noget, vi sådan har følt os særligt truet af. Vi kan godt se, at det er godt at være forberedt, også for det tilfælde at klimaændringer bringer disse smitsomme sygdomme tættere på os. Men vores budskab til Fødevarestyrelsen har hele tiden været, at de administrative eller økonomiske byrder ikke bør være ude af proportioner i forhold til de gevinster, der kan opnås,” sagde formanden bl.a.

Formand for Landsudvalget for Heste Hans Marius Jørgensen (th) og chefkonsulent Jørgen Kold. Foto: Zibrasport Equest

Kravet er, at man skal gang logge ind med MIT-ID og registrere vores hestebesætning på CHR’s hjemmeside, og der er lagt op til et gebyr på 180,- kr. pr. år for en besætning på op til 10 heste.

”Vi har så i 2023 fået krav til, at også de enkelte heste skal registreres på hestebesætningerne. Det foregår via en app og koster ikke noget gebyr. At det ikke koster noget, er vi selvfølgelig tilfredse med. Vi kunne dog umiddelbart godt tænke os, at indberetningerne også kan foretages på PC, så den administrative byrde ikke bliver for stor for større hestebesætninger,” supplerede formanden.

Nye, strammere regler

”Det er jeg ikke begejstret for,” indledte chefkonsulent Jørgen Kold fra SEGES Heste, da han uddybede de nye krav. Tidligere har man ikke skullet registrere heste, som flyttes midlertidig, hvis det sker i under 30 dage, men det er nu ikke længere tilfældet. Nu skal alle flytninger registreres i en log af den besætningsansvarlige, som skal kunne vise den ved kontrolbesøg. Det betyder angivelse af alle hestens data, chip.nr. CHR-nummer, dato for flytning mv.

”Det skal ske, hvis vi skal til stævne, jagt, væddeløb, kåringer og træning. Det er jeg rigtig ked af. Jeg har talt med Fødevarestyrelsen, om vi kan finde veje ud af dette. Det er en EU lovramme, og et et krav helt ud over det rimelig og logiske,” sagde chefkonsulenten.

SEGES Heste har spurgt, om man kan lave en enklere model, hvor man, hvis der sker et smitteudbrud, skal kunne redegøre for, hvor hesten har været de seneste 14 dage. Det kan man godt huske.

”Det her er en kedelig udvikling! Vi syntes det er skudt langt over målet i forhold til formålet, som er smitteopsporing, de sygdomme som er anmeldepligtige, dem har vi ikke problemer med, det er: Vest Nile Virus og afrikansk hestepest.”

Læs også: PowerPoint-præsentation (foedevarestyrelsen.dk)