Skip to main content

Forstå risikoen ved ridning

Tre års patientjournaler fra en skadestue i Tyskland er blevet gennemgået med fokus på ride-/hesterelaterede skader, og konklusionen er klar, der skal mere rådgivning til, til ryttere.
| admin

Læger bør rådgive patienter, der er involveret i ridning, til at blive grundigt bevidste om risiciene og til at forstå vigtigheden af passende træning og sikkerhedsudstyr, konkluderede Martin Hoffmann og hans medforskere, i Journal of Orthopedic Surgery and Research. Den konklusion er forskerne nået til efter at have undersøgt tre års optegnelser fra en skadestue i Tyskland, hvor de vurderede alle journaler, der stammer fra hesterelaterede skader. Patientdemografi, kropsmasseindeks, traumemekanisme, skadestyper og behandlingsdetaljer blev udtrukket fra lægejournalerne. I alt blev 95 patienter med 99 hesterelaterede skader inkluderet.

Læs også: Video: En skam der skulle uheld til før vesten kom på

Halvdelen måtte opereres

Det overvældende flertal af patienterne – 93,7 % – var kvinder. Gennemsnitsalderen var 35,3 år, varierende fra 6 til 71. Det gennemsnitlige kropsmasseindeks (BMI) var 23,6. Døgnbehandling var påkrævet i 60,6 % af tilfældene, med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 10 dage.

Kirurgisk behandling var påkrævet for 55 patienter (55,6%). Brækkede knogler, der måtte repareres via Kirurgisk indgreb var den mest almindelige procedure (74,5%).

Skader opstod i 60,6 % af tilfældene ved et fald fra en hest, efterfulgt af at blive sparket af en hest med 23,2 %. Skader på overkroppen egnede sig for 52,5 % af skaderne, efterfulgt af ryg- og bækkenskader med 23,2 %. Ryg- og bækkenskaderne var relateret til fald fra hest. Skader i underkroppen var overvejende forårsaget af spark. Ti patienter fik deres fingre sammenfiltret i tøjlerne og fik skader, hvoraf 3 af dem krævede en amputation.

To tredjedel blev indlagt

“På trods af det faktum, at skader relateret til rideulykker kun udgør en lille procentdel af skaderne på akutafdelingen, især i byområder, bør skadesmønstre ikke undervurderes, og konsekvenserne af disse skader kan være dybtgående,” skrev undersøgelsesholdet. “I vores undersøgelse krævede næsten to tredjedele af patienterne indlæggelsesbehandling, og 50% blev opereret.” De fleste hesterelaterede skader – 60,6% – opstod, mens de var på hesteryg, efterfulgt af at blive sparket. Læger, sagde de, bør rådgive patienter involveret i ridning til at blive grundigt bevidste om risiciene ved riderelateret sport og til at forstå vigtigheden af passende træning og sikkerhedsudstyr.