Skip to main content

NYT fra DRF – Ingen doteringer i ponysporten pr. 1. maj 2023

Fra maj 2023 er det slut med at ride om pengepræmier i ponysporten. Det har længe været diskuteret i DRF, og nu er reglen altså vedtaget
| admin

Dansk Ride Forbunds bestyrelse har besluttet, at alle klasser for pony- og Childrenryttere pr. 1. maj 2023 skal afvikles uden doteringer.

Beslutningen kommer på baggrund af en indstilling fra den nedsatte arbejdsgruppe for stævnestruktur.

En gammel diskussion, der nu giver anledning til ændringer

Det er ikke første gang, bestyrelsen har diskuteret, om konkurrencer for unge mennesker skal afvikles uden pengepræmier, og nu bliver det så en realitet pr. 1. maj 2023.
Arbejdsgruppen for stævnestruktur har været i gang siden august 2022 og arbejder videre frem mod 2024.

Ny stævnestruktur drøftes fortsat

Der er, og bliver fortsat, drøftet forskellige muligheder for at justere på dele af den nuværende stævnestruktur – både på kort og lang sigt. Der er, i gruppen, stor fokus på, at justeringer skal komme alle interessenter til gode. Det være sig både stævnearrangører og ryttere. Af samme grund har det været oppe at vende, om der i forlængelse af afskaffelsen af doteringer, burde sættes et loft på priser for fx indskud, boksleje mm. Men bestyrelsen har tiltro til, at vores stævnearrangører nedsætter indskud tilsvarende, så det kommer både dem og rytterne til gode, at der ikke skal udbetales doteringer.
DRF vil, i forbindelse med godkendelse af propositioner og i samarbejde med distrikterne, være i tæt dialog med stævnearrangørerne om et passende prisniveau til de respektive stævner.

Gælder på alle niveauer

Reglen kommer til at gælde på alle niveauer i spring, dressur og military. Det gælder også ved mesterskaber, cups og turneringer, der fremadrettet afvikles uden doteringer. Da der ikke skelnes mellem hest og pony i DRF’s øvrige discipliner, er reglerne i disse uforandrede.

Dansk Ride Forbunds sportsreglementer vil blive tilrettet med den nye regel, så de er klar til 1. maj 2023.

Kilde: DRF