Skip to main content

Nyt fra DRF om forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer

Myndighedernes forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer har siden indførslen givet anledning til megen diskussion og forvirring. På baggrund af løbende dialog med DIF samt konkrete svar fra Rigspolitiet har Dansk Ride Forbund valgt at opdatere sin tolkning af forbuddet.
| Louise Woss Sigerslev

De seneste uger har Dansk Ride Forbund modtaget mange henvendelser fra bl.a. klubber, gårdejere, hesteejere og ryttere omkring tolkningen af forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer, da der hersker mange forskellige tolkninger heraf. Vores tolkning har indtil nu været baseret på et ønske om at udvise den nødvendige forsigtighed i en usikker situation, hvor det samtidig har været yderst svært at få en utvetydig fortolkning fra de relevante myndigheder og instanser.
På baggrund af en tæt dialog med DIF samt konkrete svar fra Rigspolitiet, som er møntet specifikt på ridesporten, har vi nu været i stand til at opdatere vores anbefaling, der nu lyder således:

Anbefaling fra DRF pr. 27. april kl. 13.30: 
Myndighedernes forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer er naturligvis stadig gældende, men som udgangspunkt må der gerne være flere end 10 personer på samme matrikel, såfremt der ikke er flere end 10 personer samlet til samme aktivitet. Det betyder altså, at der f.eks. godt kan foregå undervisning/træning/motionering (både elevskole og privat) på flere udendørsbaner ad gangen, samtidig med at der opholder sig personer f.eks. i stalden (er der flere stalde, gælder det pr. stald), på folden, på parkeringspladsen, osv., såfremt der fortsat ikke er flere end 10 personer samlet pr. aktivitet/sted/facilitet.

Der findes ikke noget konkret svar på, præcis hvor stor afstand, der skal være mellem grupperne, og det vil derfor kræve en konkret vurdering af faciliteterne/arealerne fra politiets side. Derfor anbefaler DRF fortsat, at man kontakter det lokale politi for at få deres skøn, således at man ikke løber unødige risici.
Overordnet set handler alle forbud og retningslinjer om at minimere smitterisikoen mest muligt, og derfor er det stadig helt essentielt, at man sørger for at holde behørig afstand (min. 2 meter) for at nedbringe antallet af sociale kontakter, og at man derudover fortsat sikrer en god hygiejne (gælder både personer og diverse kontaktflader). Vi opfordrer stadig til, at man f.eks. benytter turnusordninger, online bookingsystemer, osv. til at koordinere ophold i klubben/på stedet.