Skip to main content

Ponymåling: Fra 2023 overføres alle FEI-mål til DRF Go!

I efteråret 2020 besluttede DRF’s bestyrelse at betragte færdigmålte ponyer i FEI-regi fra 2017 og frem som færdigmålte i dansk kontekst. Der har siden hersket tvivl om konsekvenserne af ændringen, og derfor drøftede bestyrelsen igen emnet på seneste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at alle FEI-mål – ikke kun færdigmål – fremadrettet anerkendes af DRF og overføres til DRF Go! fra og med 1. januar 2023.
| admin

Det betyder ændringen i praksis 
Helt konkret betyder ændringen, at alle FEI-mål foretaget efter 1. januar 2023 altid anerkendes af DRF og overføres til Go!-fanen på rideforbund.dk, således at FEI-målet trumfer det danske og bliver det gældende mål på ponyen/hesten også i nationale konkurrencer.

Man vil altså kunne opleve, at en hest/pony skifter national status efter en FEI-måling, selvom den hidtil har gået nationale stævner under en anden status. Hvis en pony måles ude i FEI, har den dog ifølge FEI’s regelsæt ret til en re-måling indenfor 12 måneder. Denne måling kan foretages ved enhver FEI-måling og ikke kun på dansk jord.  
 
2020, 2021 og 2022 er en overgangfase 
Bestyrelsens oprindelige beslutning blev truffet og offentliggjort i efteråret 2020, men i slutningen af 2021 opstod der en håndfuld situationer, hvor fremstillere/ponyejere ikke var opmærksomme på, at målet jf. ændringen ville blive overført og dermed være gældende nationalt, og de var dermed ikke bekendte med den betydning et divergerende FEI-mål i forhold til det nationale mål kunne få. 

”Når vi kigger tilbage, kan vi se, at vi nok ikke har været skarpe nok ift. at få kommunikeret bredt nok ud omkring ændringen tilbage i 2020, og det skal naturligvis ikke komme fremstillere/ejere til last. Derfor indstillede vi fra administrationens side til bestyrelsen at lade 2020, 2021 og 2022 være en overgangsfase, hvor man som fremstiller/ejer af ponyer/heste, der er blevet FEI-målt i perioden, frit kan vælge, om man ønsker at få FEI-målet overført eller ej”, fortæller Klub & Sportschef i DRF, Anne Silfwander. 
 
Pr. 1. januar 2023 træder ændringen så endeligt i kraft, og i den forbindelse vil ”Bestemmelser for ponymåling” være opdaterede, således ændringen fremgår tydeligt heraf.

Kilde: Dansk Ride Forbund