Skip to main content

Det er lovpligtigt at registrere hestehold i Centrale Husdyrbrugsregister

Registreringen af hestehold er lovpligtig og med til at sikre en effektiv opsporing i tilfælde af smitsomme sygdomme.
| admin

Vidste du, at alle hestehold skal registres i CHR (Centrale Husdyrbrugsregister)?
Det er lovpligtigt, og reglen er også gældende for hold af æsler og zebraer.

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der er forpligtet til at foretage registreringen. Hvis der på et sted befinder sig heste med forskellige ejere, så er det ejeren af fx stutteriet, hestepensionen eller rideskolen, der skal foretage registreringen, da denne er ansvarlig for hesteholdet. Hvis der på et sted kun findes heste med samme ejer, så er det ejeren af hestene, der skal lade stedet registrere i CHR. 

Formålet med at registrere hestehold skyldes et ønske om en hurtig og effektiv opsporing ved udbrud af smitsomme sygdomme

Du kan læse mere og registrere hestehold her

Hvad er Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)

CHR er Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister, hvor alle besætninger skal være registreret. Kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, kameler og papegøjer skal være mærket med særligt godkendte identifikationsmidler (øremærker, chip mv.). Desuden skal fritter, der udføres fra Danmark være mærket med en godkendt chip. Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister – i daglig tale “CHR.  Læs mere om “Mærkning af dyr” .

På hjemmesiden for CHR kan du blandt andet se oplysninger om besætninger, oplysninger om enkelte kreaturer og oplysninger om flytninger af får, geder og svin.

Baggrunden for CHR er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som fx BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.


Læs mere her