Skip to main content

DRF: Ændret eliteafdeling i 2022

Når DRF’s nuværende elitechef Kimi Nielsen forlader sin stilling ved årsskiftet, overdrager hun ikke blot tøjlerne til én, men hele to nye profiler. Stillingen som elitechef nedlægges nemlig og erstattes af to elitesportschefer med hver deres sportslige ansvars- og kompetenceområder; én for dressur og én for springning. Læs mere om den nye satsning her.
| admin

Sådan bliver det nye set-up
Talent- og elitearbejdet vil fortsat være forankret i eliteafdelingen, når den nye organisering træder i kraft ved årsskiftet. Forskellen vil være, at der i stedet for én elitechef med ansvar for både dressur, springning og military, vil være to elitesportschefer med ansvar for hhv. dressur (inkl. paradressur) og springning (inkl. military).

Begge roller er fuldtidsstillinger, og som noget nyt vil elitesportscheferne også fungere som holdledere på U25- og seniorniveau. På dressursiden eksisterer holdlederrollen som bekendt allerede i dag, mens der på springsiden er tale om en opjustering.

I forhold til military betyder det nye set-up, at ansvaret for eliteindsatserne kommer til at ligge hos elitesportschefen for springningen som et resultat af, at ressourcerne til military som elitedisciplin bliver nedjusteret pr. 1. januar.

Sådan sikrer vi de bedste rammer for elitesatsningerne
Direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Schram Rodtwitt fortæller: 

”Da vi blev klar over, at vi desværre er nødt til at undvære Kimi fra årsskiftet, benyttede vi anledningen til at se på, om vores eliteafdeling kunne skrues sammen på anden vis for organisatorisk at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for vores elitesatsninger i henholdsvis dressur og springning frem mod OL i Paris i 2024. Vi mener, at ansættelsen af de to elitesportschefer er en oplagt løsning, hvor vi både fokuserer yderligere på talent- og elitearbejdet i dressuren ved at få en person, der er 100% dedikeret til disciplinen, samtidig med at vi kraftigt opprioriterer springningen i form af ekstra ressourcer.”

Du kan søge de til stillinger allerede nu: