Skip to main content

Hold øje med hø’et – flere syge heste i Sverige

I Sverige er flere heste blevet syge i en stald, der mistanke til alsikekløver i høet, men også andre planter kan være giftige i tørret tilstand.
| admin

En svensk rideklub ved Karlsborg oplever i disse dage, at flere heste er syge, og der er mistanke til høet og planten alsikekløver, skriver Tidningenridsport.se

Alsike-Kløver (Trifolium hybridum) er en 10-30 cm høj urt, der (dyrkes som foderplante på græsmarker) er almindelig forvildet i vejkanter. Alsikekløver er giftig for heste. Den ligner en mellemting mellem Rød-Kløver og Hvid-Kløver.

Er giftig også i tørret tilstand

Foruden alsikekløver er Eng- og vårbrandbæger giftige for hesten, også i tørret tilstand i høet. Mens hestene sædvanligvis ikke spiser bandbægerne på marken, hvis der er græs nok, så opdagerne hestene ikke den giftige plante i tørret tilstand.

Giften i planten vil kunne medføre nedsat leverfunktion og i værste fald død. Oftest ses kroniske tilfælde, hvor hesten over en længere periode dvs. 6-8 uger, indtager 50 -100 gr. daglig. Denne dosis er toksisk, dvs. fremkalder forgiftningssymptomer.

  • Man vil se, at hesten i løbet af perioden taber sig
  • Den bliver slinger, og kan vandre hvileløs rundt

Som følge af den nedsatte leverfunktion vil man i nogle tilfælde kunne se fænomenet fotosensibilisering. De hvide hårpartier i pelsen vil være mere følsomme overfor sollys, hvilket giver rødme og hævelser, og det kan udvikle sig til en åben hudbetændelse, hvor huden ligefrem falder af.

For at få et akut dødeligt tilfælde skal hesten æde omkring 5% af sin legemsvægt, hvilket svarer til ca. 20 kg af planten. Dette er ikke særlig sandsynligt.

Dyrlægen kan udtage blodprøver til undersøgelse for leverenzymer. Herudfra kan man sige noget om, hvor beskadiget leveren er. Det er en vanskelig diagnose at stille, fordi symptomerne ligner andre forgiftninger, og det er nærmest umuligt at påvise selve giftstoffet. Der er ingen effektiv behandling mod den leverskade, der allerede er opstået.

Hvordan er fremtiden for din hest, hvis den har eng- eller vårbrandbægerforgiftning?
Det afhænger meget af, hvor store mængder hesten har ædt. Hvis de udtagne blodprøver tyder på stærk påvirkning af leveren, og hesten er alvorligt påvirket, er fremtiden meget dårlig.
Hvis hesten kun har optaget små mængder, og blodprøven viser, at leveren kun er lidt beskadiget, er fremtiden god.
Så det er ikke alene på folden, man skal være opmærksom på de giftige planter, også høet kan indholde planter og plantedele, der kan udløse en forgiftning. Husk at gøre høproducenten opmærksom på, at grovfoderet skal bruges til heste, så producenten ved, at det skal være produceret på marker, der ikke indeholder giftige planter.

Læs mere HER