Skip to main content

Opdaterede retningslinjer fra DIF giver grønt lys til afholdelse af camps, lejre osv.

På baggrund af de seneste bekendtgørelser og fortolkninger af forsamlingsforbuddet fra Rigspolitiet, har Danmarks Idrætsforbund justeret retningslinjerne for idrætten. De fleste af ændringerne har DRF allerede informeret om deres vores ’svar på jeres oftest stillede spørgsmål’, men én ting er ny; der er åbnet for muligheden for at afvikle camps, lejre osv. for op til 500 børn og unge ad gangen, hvilket er en super god mulighed for jer ude i klubberne, hvis I f.eks. vil afholde ridelejre eller lignende arrangementer. Læs mere nedenfor.
| admin

Herunder har DRF listet DIF’s særlige retningslinjer, som skal overholdes, hvis man ønsker at afholde f.eks. lejre og camps:

Fritidsaktiviteter som fodboldskoler, lejre og camps for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere. 
Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling, og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter. 
I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud.  
Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe afstandskravet om 1 meter overholdes. 
Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt. 
Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps. 
Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning. 
Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe. 
Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning. 
Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen. 
Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine. 

Find DIF’s fulde retningslinjer pr. 2/10-2020 her.

Kilde: DRF