Skip to main content

Rewilding har bragt sindene i kog

Rewilding eller afgræsning har været et område, som har været årsag til flere ophedede debatter, og der er i den grad gravet grøfter mellem tilhængere og modstandere.
| Louise Woss Sigerslev

”For vores vedkommende ser vi stor gavn af hesten som afgræsser, men vi insisterer på, at det skal ske under de rette velfærdsmæssige forhold – og her har vi et par ret centrale bekymringer,” sagde Landskontoret for Hestes formand Hans Marius Jørgensen under Hestekongressen og fortsatte: ”I lovrammen omkring naturnationalparker stilles ikke de samme krav til tilsyn af den enkelte hest, som der stilles, når andre ønsker at bruge heste til afgræsning. Det kan vi slet ikke se det rimelige i. Vi ønsker, at alle lever op til nøjagtig de samme krav. Hestevelfærd er jo hestevelfærd, uanset hvem der ejer hestene, og hvor hestene befinder sig!”

”Dette synspunkt har vi i øvrigt også anført ved høringen i forbindelse med vedtagelsen af lovrammerne for naturnationalparkerne. Herfra skal lyde en appel til vores lovgivere og myndigheder om at værne om respekten fra hesteholderne og gøre det ved at sørge for, at der til alle hesteejere bliver stillet rimelige krav til dyrevelfærd, og vel at mærke de samme krav, uanset i hvilket set-up dyrene befinder sig,” sluttede formanden.