Skip to main content

Sådan bliver stævnesæsonen

Dansk Ride Forbund har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejde et sæt retningslinjer for måden, vi skal planlægge og afvikle vores stævner i resten af stævnesæsonen med en specifikation af, hvilke klasser og sværhedsgrader, der må udbydes på de forskellige stævneniveauer. Grunden til dette er, at Corona-krisen indtil nu har betydet, at mere end 350 stævner fordelt på knapt 200 stævnearrangører er blevet aflyst. Rigtig mange af disse stævnearrangører vil selvsagt gerne have mulighed for at afvikle stævner på en ny termin, når vi går i gang igen, og for at prøve at få puslespillet til at gå op, så det bliver bedst muligt for både stævnearrangører og ryttere, er der udarbejdet et sæt retningslinjer, du som rytter med fordel også kan sætte dig ind i.
| admin

Sådan kommer resten af sæson 2020/2021 til at se ud
Den nedsatte arbejdsgruppe, der har bestået af distriktsrepræsentanter samt repræsentanter fra DRF’s administration og DRF’s bestyrelse, har udarbejdet følgende retningslinjer, der skal bruges ved planlægning og afvikling af spring- og dressurstævner i resten af stævnesæsonen 2020/2021 (frem til 31/3-2021).

Nedenstående vil gælde for alle stævner, så snart der åbnes op for stævneaktivitet igen (allerede godkendte propositioner fastholdes):Derudover gælder følgende som afviger fra normalen:
– Alle klubber/stævnearrangører har mulighed for at søge om nye terminer. Dog har klubber/stævnearrangører, der har fået aflyst en stævnetermin pga. Corona-krisen, fortrinsret til at få tildelt en ny termin til det/de aflyste stævner.
– Der kan afvikles flere B-stævner på samme termin forudsat en stor geografisk afstand (øst/vest, nord/syd osv.)
– Der kan afvikles flere C-stævner på samme termin med kort geografisk afstand
– Der kan afvikles flere D- og E stævner på samme termin i samme distrikt

Military, distance, TREC og Voltigering
For disciplinerne military, distance, TREC og voltigering er det fortsat disciplinudvalgene, der fastsætter stævnekalenderen, og dem der fastsætter eventuelle nye retningslinjer.

Kilde: Dansk Ride Forbund