Skip to main content

Borgerforslag: Afregistrering af hest som køretøj

6 ryttere har stillet et borgerforslag, som lyder Adgang for heste til private skove, som anden publikum. – Afregistrering af hest som køretøj.
| admin

I Danmark har alle ret til at udfolde sig, som man lyster, når man ikke generer andre eller andres ejendom. På det grundlag er vi mange , som nyder vores hobby med heste, professionelle såvel som amatører. Men adgangen til at ride/køre med heste er stærkt begrænset, indleder forslagsstillerne, og fortsætter:

Heste er ifølge færdselsloven kategoriseret som et køretøj. Af denne årsag må man forbyde deres adgang til private områder, hvor anden offentlighed gerne må færdes. Og heste skal holde sig på vejbanen, som biler og ikke på diverse cykelstier/stier/fortov mm.

Men tiden har ændret sig, vi ønsker derfor, at hesten omregistreres og registreres på samme vis, som trafik uden motor og derved får adgang til private områder på samme vilkår som anden gående/cyklende trafik.

Trafikken i vore dage er blevet meget mere voldsom, både mht fart, antal og størrelse på køretøjer, siden hesten var et stout landbrugsredskab, som skulle færdes på både mark og vej.

Fordi hesten nu må betragtes, som fuldstændig uddateret som arbejdshest, er den nu overgået til at være “hobby-dyr”. Og det har også ændret avlen og dermed temperamentet på hestene. Det er nu heste, som bruges på baner, i haller, men OGSÅ i naturen, men IKKE naturligt sammen med køretøjer. Og på samme tid er befolkningen som helhed blevet fuldstændig fremmedgjort overfor heste, og er slet ikke klar over eller interesseret i, hvordan heste kan reagere. Trods daglig rolig omgang kan man ikke komme bort fra, at heste er flugtdyr, og den egenskab passer dårligt til dagens vejtrafik i DK. Vi ønsker derfor at få adgang, som både fodgængere, motionister, cyklister på samme betingelser i de private skove. Altså private skove over 5 ha.

Som det er nu, kan heste forbydes adgang, som de eneste, fordi de er kategoriseret som et køretøj. Men dette adgangsforbud er ikke på nogen måde velbegrundet. Spørger man folk, man har mødt i skoven, kan man ikke finde mange, hvis nogen, som er blevet generet af hesten. Ingen har gavn af konflikt mellem mennesker og hest. Vi har desuden et meget lille aftryk på skovens brug, sammenlignet med f.ex cykelsporten. Alene af den grund, at vi faktisk ikke er ret mange med heste i skoven. Heller ikke dyr i skoven generes af heste på samme måde, som med gående eller cyklende trafik. Og desuden er vi de eneste i brugere, som pålægges afgift ifa ridekort. Mao vi betaler for det slid, vi evt udfører modsat andre brugere.

Der er altså ikke en rimelig grund til at udelukke heste fra skoven andet end, MAN KAN! Men det er for farligt at færdes på vejene. Der er ofte meget farlige situationer, hvor biler passerer heste med meget høj fart og meget tæt på. Der er ofte stor mangel på tolerance. Biler først. Evt bruges horn. Landmænd bliver negative, når hesten har forsøgt at undvige i kanten af evt marker.

Er det rimeligt at ride ud med sit barn på sin pony i disse situationer? Hvor nervefast en kørehest end er, og det ER de, kan man vel ikke kræve, at de skal acceptere horn i bund fra passerende bilister?

Læs forslag i sin helhed HER – hvor du også kan støtte forslaget, hvis du ønsker det.