Skip to main content

Breddeaktiviteter bliver til multisport

Fra 1. januar 2022 skifter disciplinen breddeaktiviteter navn til multisport. Breddeaktiviteterne er de seneste år gået fra at have deres primære berettigelse i elevskolen og ved enkelte stævneaktiviteter, til at vinde mere og mere indpas på stævnepladserne og i den brede ridesport generelt.
| admin

Tilbage i juni måned løftede Dansk Ride Forbund sløret for, at disciplinen breddeaktiviteter skulle have et nyt navn, der kunne favne alle breddeaktiviteternes discipliner, symbolisere alsidighed og rummelighed samt give en følelse af, at der er plads til alle.

Der kom mange gode bud, hvoraf multisport var ét af dem. Multisport dækker de kriterier, der var til navnet og indikerer, at det er en disciplin for sig selv og ikke en del af andre discipliner.

På mandagens bestyrelsesmøde godkendte DRF’s bestyrelse så endeligt et navneskifte, og disciplinen vil fra årsskiftet hedde multisport.

Multisport dækker bl.a. over de mindre discipliner forhindringsbane, pas de deux dressur, ponygames, stil stafet spring og kæphesteridning. 

Læs mere om det her.

Kilde: Dansk Ride Forbund