Skip to main content

Canabis til hest mod krybbebidning

Forskere har rapporteret om brugen af cannabidiol (CBD) til succesfuld behandling af en 22-årig Quarter-hoppe med en lang historie med krybbebidning og vindsugning.
| admin

Caserapporten, der er offentliggjort i tidsskriftet Veterinary and Animal Science, menes at være den første rapport om den vellykkede terapeutiske brug af phytocannabinoider ved adfærdsforstyrrelser hos heste. Hesten modtog CBD-behandlingen over fire uger.

Hvad er CBD?
CBD står for cannabidiol og er det hyppigst forekommende aktive stof (cannabinoid) i cannabis. CBD er ikke et euforiserende stof i modsætning til THC.
CBD kan virke muskelafslappende og smertestillende.
Fordi, man kender den nøjagtige kemiske struktur af CBD, kan man fremstille det syntetisk.

Ejeren sagde, at den pensionerede sportshest havde vist stereotyp adfærd (krybbebidning og vindslugning) i 15 år, og bestræbelserne på at forbedre situationen var mislykkede. Disse omfattede en halsrem, miljøforbedringer, kostomlægning og beroligende midler. Hun var blevet pensioneret i en alder af 10, hvor hun havde vist denne stereotype adfærd i tre år. Ved stereotypi eller en stereotyp adfærdsforstyrrelse forstås et bevægelsesmønster, som bliver gentaget regelmæssigt, uden at handlingen har nogen klar funktion som f.eks. krybbebidning, vævning, boksvandring eller hovedrysten.

Nogle undersøgelser, bemærkede forskerne, har for nylig vist den potentielle og succesrige terapeutiske anvendelse af phytocannabinoider i veterinærmedicin. I deres case-rapport blev hoppen behandlet med et kommercielt tilgængeligt isoleret CBD-produkt i en dosis og frekvens baseret på tidligere case-rapporter og veterinærfarmakologiske undersøgelser.

Under behandlingen var der ingen ændringer i foderkvalitet eller -mængde eller hestens daglige rutine. Blot en time efter den første administration viste hoppen en forbedret appetit og en stigning i fødesøgningsadfærd. Mellem den første og anden uge af behandlingen blev der observeret et signifikant fald i de timer, der blev brugt på at bide i krybben og vindsuge, med en løbende forbedring af appetit. Hesten blev overvåget for blandt andet kolik, sløvhed, dårlig appetit, temperaturforstyrrelser, diarré, hjerte- og luftvejsforstyrrelser og ustabilitet, men ingen blev observeret.

Efter 30 dage var hestens kropstilstand og pels forbedret, og hun præsenterede sjældent sin stereotype adfærd i folden. Desværre kontaktede ejerne veterinærteamet i den fjerde uge efter behandlingen for at rapportere, at hoppen var blevet aflivet efter et benbrud, traumatisk af natur, hvilket næppe var relateret til CBD-forløbet.

Caserapportholdet bemærkede, at ingen cannabis-afledte veterinærlægemidler i øjeblikket er godkendt i EU (EU) eller Nordamerika. Off-label brug af humane lægemidler kan tillades anvendt til dyr i visse EU-lande eller i USA, kun ved brug af henholdsvis EU- eller USFDA-godkendte produkter. Det er, sagde de, dyrlægers ansvar at forstå deres juridiske ansvar. Caserapportholdet sagde, at de håbede, at beskrivelsen af sagen ville bidrage til at stimulere yderligere forskning i brugen af phyto- og endo-cannabinoider.

“Betydende forskning og kliniske forsøg er nødvendige for at fastslå biotilgængeligheden, doseringen og lægemiddelinteraktionerne hos heste og den potentielle anvendelse til specifikke patologier,” udtalte forskerne.

Læs mere HER