Skip to main content

Damp skader proteinerne i høet

Stråfoder kan behandles med damp. Dampen binder svampesporer og støvpartikler til høet, hvilket gør dem mindre tilbøjelige til at blive indåndet. Nyere forskning viser, at dampen kan have en uheldig effekt på fordøjeligheden af protein i stråfoderet.
| admin

Hø behandlet med varm damp er mere sikkert for heste, men giver dem mindre protein. Hestefoderet behandles med damp for at befri det for potentielt skadelige mikroorganismer og for at binde partikler, som ellers kunne indåndes. Et hold forskere fra Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) har dog opdaget, at dette også forårsager en kemisk reaktion, som skader proteinerne i høet og gør dem sværere at fordøje for heste. Det kan føre til tegn på næringsstofmangel hos dyrene og for eksempel forringe vækst eller muskeludvikling.

Varm damp bruges til at varme hø op til 100 grader celsius, hvilket dræber skadelige mikroorganismer og binder svampesporer og støv til høet.
“Mange heste lider af lungeproblemer såsom astma. Dampprocessen eliminerer stort set alle de levende mikroorganismer og partikler i høet, som kunne inhaleres under fodring og beskadige lungerne. I teorien er slutresultatet et meget godt foder,” forklarer professor Annette Zeyner fra Institut for Jordbrugs- og Ernæringsvidenskab på MLU. Hendes hold opdagede dog, at behandlingen også har sine ulemper, da dampen skader proteinerne i høet.
“En høj andel af proteinerne, og de afgørende aminosyrer, de indeholder, kan ikke længere fordøjes af tyndtarmen – med andre ord mangler hesten disse proteiner som følge af dampbehandlingen. Og nogle af disse proteinkomponenter er essentielle for heste, og de kan ikke optages i tyktarmen,” fortsætter Zeyner.

Forskerne demonstrerede dette ved at undersøge forskellige høprøver. Ifølge forskernes analyser reducerede behandlingen mængden af protein, der kan optages af tyndtarmen, med næsten det halve. Det kan ifølge Zeyner føre til underforsyning af essentielle aminosyrer fra foderproteinet, hvilket er problematisk for voksende heste eller diegivende hopper; unge heste har brug for proteiner for at vokse, og hopper har brug for dem for at producere mælk. For at gøre ondt værre forårsager proteinmangel meget uspecifikke symptomer hos de ramte dyr. Disse omfatter nedsat muskeludvikling og en mat eller pjusket pels med såkaldt “sulthår” – lange isolerede hår i hestens pels.

Hesteejere kan modvirke denne risiko ved at tilføre foderet et proteinrigt foder som gær og sojaskrå eller proteinrigt foder af høj kvalitet.

Study: Pisch C. et al. Effect of Hay Steaming on the Estimated Precaecal Digestibility of Crude Protein and Selected Amino Acids in Horses. Animals (2022). doi: 10.3390/ani12223092