Skip to main content

DRF: Farvel til TREC som disciplin

På det seneste bestyrelsesmøde i DRF godkendte bestyrelsen et forslag fra administrationen om at nedlægge TREC som selvstændig disciplin under DRF. Det betyder, at disciplinen, som vi kender den i dag, ophører officielt pr. 1. januar 2021, men flere af aktiviteterne vil fortsætte blot i andre formater og sammenhænge. Læs hele nyheden fra rideforbundet herunder.
| admin

Derfor nedlægges TREC som disciplin
TREC-disciplinen har eksisteret i DRF siden 2016, og der er ingen tvivl om, at disciplinen har nogle rigtig gode kvaliteter, som er meget gavnlige for ridesporten. Derfor ærgrer det naturligvis direktør i DRF, Morten Schram Rodtwitt, at disciplinen må nedlægges, da der uden tvivl er et stort potentiale i, at aktiviteterne i TREC kan appellere bredt og fange en målgruppe, der ellers kan være svær at organisere – nemlig de voksne ryttere, som ikke nødvendigvis interesserer sig for f.eks. dressur eller spring, men som gerne vil ride mere organiseret, end de hidtil har gjort.


”Samtidig må vi dog desværre erkende, at vi ikke har haft den ønskede succes med at udvikle og udbrede TREC som selvstændig disciplin, og at tilslutningen til de udbudte stævner og aktiviteter hverken er steget som planlagt eller hænger forholdsmæssigt sammen med de ressourcer, der er forbundet med afviklingen. Forklaring ligger – i vores optik – i, at konceptet ikke er simpelt og tilgængeligt nok, og da vi kan se, at det er det, målgruppen efterspørger, har det været en nødvendig beslutning at tage” afslutter han.   

De fremtidige perspektiver

Men nedlæggelsen af TREC som disciplin betyder bestemt ikke, at aktiviteterne forsvinder. Det er nemlig DRF’s plan, at delelementer fra TREC i stedet skal inkluderes i andre aktiviteter eller udvalg fremover, og der er altså stadig plads til de nuværende TREC-ryttere. 

”Vi ser et stort potentiale i at holde fast i hhv. forhindrings- og orienteringsfasen, men reglerne skal forenkles, så aktiviteterne er lettere at gå til for både deltagere og stævnearrangører. Vi har derudover, som et led i vores strategiske fokus på at rekruttere og genaktivere voksne ryttere generelt, planer om at lancere en spritny cup for voksne ryttere, og med en sådan cup er vores håb både at kunne fastholde de nuværende TREC-ryttere og tiltrække potentielle nye ryttere” siger Morten.

FITE-medlemskabet opsiges
Beslutningen om at nedlægge TREC-disciplinen under DRF medfører også, at DRF opsiger medlemskabet af FITE med udgangen af 2020. DRF vil således ikke længere være ansvarlig for rytteres tilmelding og deltagelse i internationale TREC-konkurrencer.

Stor tak til TREC-udvalget
Fra både DRF’s bestyrelse og administration skal der lyde stort tak til TREC-udvalget for deres flotte indsats og engagement i forsøget på at få TREC etableret som disciplin i Danmark.

Kilde: Dansk Ride Forbund