Skip to main content

DRF kommer med anbefaling til rideklubberne

Dansk Ride Forbund har netop udsendt guidelines til, hvordan rideklubberne skal agere, mens corona-virussen hærger. Læs hele deres skriv her, hvor de bl.a. henstiller til, at klubberne begrænser elevholdene til max 5 ekvipager samt ekstra rengøring af klubbens faciliteter.
| admin

I DRF bakker vi naturligvis op om de krav og anbefalinger, der kommer fra myndighederne, når det gælder forsøget på at inddæmme spredningen af Coronavirus.
På nuværende tidspunkt er det stadig DRFs anbefaling, at vores klubber kan gennemføre aktiviteter, såfremt niveauet begrænses, og der tages ekstra forholdsregler. Vi er samtidig meget bevidste om, at mange klubber er meget berørte af den nuværende situation, og at det kan være svært at vurdere, hvordan klubben skal agere. Derfor har vi formuleret følgende forslag til, hvordan man som rideklub kan bære sig ad.
 
– Begræns elevholdene til max 5 ekvipager – og fordel holdene ud over hele dagen

– Sadl evt. op og af i boksen

– Begræns tilskuere – vi anbefaler max. én pårørende pr. rytter

– Gør brug af udendørsfaciliteterne i det omfang, det er muligt (tilbyd evt. rideture i terrænet i stedet for undervisning i ridehus)

– Aflys prøvetimer i den kommende periode

– Sprit af, sprit af, sprit af

– Sørg for ekstra rengøring af klubbens faciliteter – herunder afrensning af udstyr, håndtag og stalddøre flere gange dagligt

– Luk rytterstuen

– Minimér tiden i rideklubben så meget som muligt. Vores heste skal naturligvis passes, men vi anbefaler, at man udelukkende gør dette og derefter forlader klubben igen. Alt unødigt ophold i klubberne frarådes altså

– Indfør evt. turnusordning for, i hvilke tidsrum man som privatrytter/opstalder må opholde sig i klubben

Hold medlemmerne informerede
Udover ovenstående tiltag opfordrer vi vores klubber til løbende at informere medlemmerne om klubbens tiltag, således at medlemmerne kan bidrage bedst muligt. Her kan klubbens Facebook-side være en oplagt kanal til denne slags kommunikation.

Kontakt til DRFs administration
For i videst muligt omfang at kunne begrænse smittespredning, arbejder administrationens medarbejdere pt. hjemmefra. I kan dog stadig komme i kontakt med os, som I plejer, så savner I information på hjemmesiden, eller har I brug for anden hjælp, er I naturligvis velkomne til at kontakte os på mail eller telefon som vanligt.

Hold øje med www.rideforbund.dk og DRF på Facebook
Vi vil løbende dele relevante informationer og nyheder på rideforbund.dk samt på Facebook, og vi opfordrer klubberne til at holde sig orienterede her.

//Pressemeddelelse//