Skip to main content

Heste og vilde grise skal gøre landbrugsareal til vild natur

Skovsgaard Gods på Langeland vil som det første gods i Danmark forene fødevareproduktion og vild natur. Målet er skabe levesteder til truede arter og producere fødevarer på naturens præmisser. Det betyder blandt andet, at heste, kvæg og grise skal leve vildt på det store areal, skriver Danmarks Naturfredningsforening.
| admin

Skovsgaard Gods på Langeland har i århundreder været drevet som landbrug og skovbrug. Nu er de to naturfonde Den Danske Naturfond og Danmarks Naturfond gået sammen om et kæmpe naturprojekt, som skal forene fødevareproduktion og etablering af vild natur.

To tredjedele af godsets knap 400 hektar skal gøres vildt med udsætning af kvæg, vildheste og grise, som skal græsse og skabe optimale betingelser for biodiversiteten i området.

Ambitionen er at lave et demonstrationslandbrug som kan inspirere og skabe ny viden om fremtidens bæredygtige landbrug, hvor fødevareproduktion kan bidrage positivt til løsningen af både naturens og klimaets kriser.

Offentligheden vil have gratis adgang til arealerne, og naturformidlingen og friluftsaktiviteterne på godset bliver styrket.

Fødevareproduktion med plads til naturen

Det er uden fortilfælde, at et gods omdanner mere end to tredjedele af det samlede areal til vildgræsning.

Det 394 ha store gods ejes af Danmarks Naturfond, som oprindeligt er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening. Formanden for fonden og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, siger:

– Naturens krise er dyb og massiv. Det, naturen har allermest brug for, er plads. På Skovsgaard vil vi nu vise, hvordan vi kan kombinere en ekstensiv produktion af kød fra grise og kvæg med vild natur med tårnhøj biodiversitet. Som landbrug håber jeg, at vi kan være med til at vise vejen for, hvordan vi både kan producere mad og give plads til naturen.

Kvæg, heste og grise skal leve vildt hele året

Nøglestenen i projektet er vildgræsning, hvor 245 hektar hegnes ind i én stor indhegning. Her skal kvæg, vildheste og grise leve vildt hele året. Det betyder, at de ikke fodres og aldrig kommer på stald, men i stedet lever vildt på arealet og af det, de selv kan finde i naturen.

Når dyrene græsser hele året, skaber de grundlag for en tilstand af vildhed, som vil bringe de naturlige processer og dynamikker tilbage. Dyrene vil bidrage til udviklingen af et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat, og det vil give basis for en stor biodiversitet i området.

Læs også: Græssende heste har skabt insektparadis

Den Danske Naturfond er en privat fond, som skaber mere plads til den vilde natur i Danmark. Fonden har store forhåbninger til projektet, som den har støttet med 1,25 millioner, der bruges på hegn samt heste og kvæg.

Landbrug, natur og oplevelsesøkonomi hånd i hånd

Kongstanken med projektet er at gå i spidsen og inspirere andre landbrug til at omlægge arealer til fordel for natur og klima. Projektet skal hjælpe med at bane vejen for, at der kan skabes vild natur sideløbende med fødevareproduktion.

Godsets øvrige arealer vil fortsat blive drevet som økologisk landbrug med særligt fokus på grøntsager af meget høj kvalitet og skånsomme dyrkningsmetoder, hvor klima og biodiversitet tilgodeses.


Se hele nyheden på Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere om Skovsgaard her