Skip to main content

Hestesporten i fokus på temadag

Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr inviterer i dag lørdag den 30. oktober til en dag der handler om ”Hestesporten frem mod 2030”, flere interessante foredrag har trukket mange interesserede til temadagen på Aarhus Universitet i Foulum
| admin

Professor Peter Sandøe åbnede temadagen med en gennemgang af det arbejde der foregår på Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr. Af de godt 100 deltagere i mødet var 97 svarende til 92% involveret i hestesporten. Og der blev åbnet med et spørgsmål om deltagerne mener, der vil være ridesport på det olympiske program om 10 år, og her var svaret ja fra 93% af deltagerne. Mener du der er behov for et større fokus på etik og dyrevelfærd i hestesporten her svarede 60% i høj grad, og 38% i en vis grad.

Professor Peter Sandøe. Foto: Zibrasport Equest

Etik og hestevelfærd i sport

Den første foredragsholder dyrlæge Mette Uldahl som havde fokus på emnet: Hvordan arbejdes der med etik og hestevelfærd i sport i Danmark og internationalt? Mette Uldahl er formand for den europæiske hestedyrlægeforening (FEEVA) og hun er konsulent for Dansk Ride Forbund i veterinærspørgsmål.

Hendes fokus er hestevelfærd etik og normer, og hvordan står det så til med etik og hestevelfærd i Europa? Det er et spørgsmål som ændrer sig løbende, og er en rettesnor for, hvad man bør gøre i omgang med hesten.

Der er en øget grad af viden og dermed øget ansvar for det vi gør med hestene.

Hestens sprog

Når vi interagerer med heste, så påtager vi os et ansvar, og da vi ved de er komplekse dyr, så er det en kompleks proces vi har gang i.

Heste taler gennem adfærd og de kommunikerer gerne også med andre racer, som mennesker. Undersøgelser har vist, at man faktisk kan stille enkle spørgsmål til heste, og få et svar. De er gode til at afløse vores mimik. De kan bruge den aflæsning til at vurdere om rytteren bliver en god makker i dagens træner, men er vi lige så gode til at læse hesten, og agerer efter det?

Hvis vi kan lære hestens sprog at kende, kan vi få en god dialog med hesten, så de ikke behøver at ”råbe” til os.

Dyrlæge Mette Uldahl. Foto: Zibrasport Equest

Lov om hold af heste

Vi er kommet langt via Hesteloven, men vi har brug for at opfylde deres basale behov for fx fri bevægelse, kontakt til artsfælder og græsning. Det kan vi forvente bliver et krav i fremtiden.

I forhold til transport, så risikerer hesten både at blive udsat for stress/mavesår, luftvejsproblemer og transportsyge. De sener år er der kommet et nyt begreb til i ridesporten, hesteturisme, hvor springryttere tager deres ridehest til en stævneplads i Spanien – rider stævne og træner i ugevis, men hvor stressende er det for hesten, og kan vi forsvare det? Det er noget, som der kommer fokus på, på europæisk plan, fortalte Mette Uldahl.

De dårlige sager i sporten, som efter moderne femkamp ved OL, skal vi have styr på. Og fx i vædeløbssporten skal det være etikken og ikke økonomien, der skal bestemme, hvornår hesten er klar til løb, og hvor hurtig nedslidning accepterer vi i denne karriere?

Det er lovgivningen der bestemmer, men det er folk derude, som bestemmer, hvad der skal til. Og det skal vi være klar over, det er borgerne som bestemmer. Tingene ændrer sig, vi skal bestemme, om vi vil lave udvikling eller afvikling, sluttede Mette Uldahl sit glimrende indlæg, som ovenstående blot er et uddrag af.

Læs mere om temadagen her: Hvordan sikrer vi hestevelfærden i sporten? – Zibrasport Equest