Skip to main content

Lucernefoder mistænkes at være skyld i 45 hestes død

Botulismeudbrud i fire amerikanske stater forbundet med lucernepiller. 45 heste er døde eller blevet aflivet som følge af sygdommen, men hvad er botulisme?
| admin

Heste i Colorado, Louisiana, New Mexico og Texas er blevet syge med mistanke om botulisme forbundet med lucernepiller, som distribueres til foderbutikker i 10 stater.

U.S. Food and Drug Administration undersøger i samarbejde med landbrugsafdelingerne i Colorado, Louisiana, New Mexico og Texas tilfælde af sygdom og død hos heste. FDA er opmærksom på mindst 98 heste i disse stater, som har udviklet neurologiske symptomer. Mindst 45 af disse heste er døde eller blev aflivet. Deres symptomer er i overensstemmelse med botulisme.

FDA advarer hesteejere om ikke at fodre Top of the Rockies lucernepiller med bestemte datokoder. FDA udfører i øjeblikket yderligere tests for at lokalisere den nøjagtige årsag til sygdommene. Dette fortæller flere internationale medier.

Hvad er botulisme hos heste?

Botulisme er forgiftning med det giftstof, også kaldet toksin, som fremkommer, når bakterien Clostridium botulinum opformeres. Toksinet er det mest potente biologiske giftstof, som findes. Det er mere giftigt end alle slangebid. Det er 25 gange så potent som stivkrampetoksin, og heste er meget følsomme for netop dette toksin, som betyder at kun en meget lille mænge kan gøre hesten meget syg. Heste er oftest udsat for toksinet, når de fodres med wrap. Typisk er det døde dyr, sammen med manglen på ilt i wrap-ballerne, der er årsag til at der dannes toksiner. Hos mennesker kaldes botulisme også for pølseforgiftning.

Hvad er symptomerne på botulisme?

  • Nedsat appetit, generel nedstemt, savlen, hesten taber foder ud af munden, svaghed i muskler
  • Hesten ligger mere ned end normalt
  • Start på lammelse som i begyndelsen ses tydeligst på bagparten, hvor hesten snubler og koder over
  • Senere ses tunge- og svælglammelse
  • Fjernt stirrende blik
  • Til sidst ses respirationsstop

Hvordan behandles botulisme?

Heste der har indtaget stor mængde af toksinet – kan ikke reddes og må aflives.

I lettere forgiftningstilfælde vil man forsøge symptomatisk behandling.
Det er vigtigt, at hvis hesten er liggende at den ligger i et blødt og tørt leje for at undgå trykninger. Hesten behandles med intensiv væsketerapi og evt. sondefodring. Der gives også kredsløbsstabiliserende og febernedsættende medicin. Hvis hesten fejlsynker, fordi den er lammet i svælget kan den få alvorlig lungebetændelse. I så fald behandles der også med antibiotika.

Hvordan er fremtiden for din hest, hvis den har botulisme?

Fremtiden er som regel dårlig, hvis hesten er meget forgiftet. I de tilfælde vil døden indtræffe i løbet af de første 4 døgn.

Lettere forgiftninger kan rette sig efter flere ugers terapi. Overlevelsen afhænger også af, om hesten har undgået at få lungebetændelse som følge af fejlsynkning.

Hvad er risikoen for, at din hest får botulisme?

Den er lille. Der indrapporteres ca. 10 tilfælde om året.

Når man åbner en balle wrap, må den under ingen omstændigheder lugte grimt. Hvis man, når man åbner en ny balle, bliver opmærksom på, at der er en rådden lugt, eller finder rester af skind eller fjer, skal man for alle tilfældes skyld kassere hele den pågældende balle.

Vær altid opmærksom på om flere heste, som fodres med det samme parti foder, udviser samme symptomer.

Kilde: Netdyredoktor