Skip to main content

Medlemsfremgang i ridesporten efter to år med corona

På trods af at 2021 var endnu et år præget af corona-nedlukninger, har Dansk Ride Forbund oplevet en medlemsfremgang på 1,4% og er med i alt 64.048 medlemmer det 8. største specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
| admin

Klubbernes fortjeneste

Før påske offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund (DIF) medlemstallene for 2021. Akkurat som i 2020 har idrætten også i 2021 været ramt af perioder med skrappe corona-restriktioner eller deciderede nedlukninger, men trods de barske omstændigheder er det lykkedes ridesporten at skabe en medlemsfremgang i 2021 på 1,4%. En stor del af æren for det skal tilskrives DRF’s medlemsklubber, lyder det fra DRF’s direktør Morten Schram Rodtwitt.  

”Det er naturligvis meget positivt, at ridesporten igen oplever medlemsfremgang – og det endda efter to hårde med corona-nedlukninger, hvor vi også i ridesporten var særdeles udfordrede på at få dagligdagen til at hænge sammen. Klubberne har været vanvittigt dygtige til dels at fastholde medlemmerne, men også til at tage de mange nye initiativer og tiltag med fokus på netop fastholdelse og rekruttering af medlemmer til sig. Og det ser ud til at virke”, fortæller han.   

En beskeden, men vigtig fremgang

En samlet medlemsfremgang på 1,4 % er naturligvis forholdsvis beskeden, men kigger man nærmere på tallene, er der flere positive tegn at spore. I de to ungdomsårgange, 0-12 år og 13-18 år, har ridesporten en samlet nettofremgang på 778 medlemmer, og det kan få flere positive betydninger, fortæller Morten Schram Rodtwitt.

”Dels er det med til at styrke rideklubbernes elevskoler, det vil øge interessen for at starte stævner, og i et mere langsigtet perspektiv øger det puljen af voksne ryttere i 40+ aldersgruppen, som er en gruppe, vi arbejder målrettet på at rekruttere.”

Gen-rekruttering af voksne (kvinder) virker

Og netop DRF’s målrettede indsats omkring at gen-rekruttere voksne til ridesporten ser ud til at virke – dog primært når det gælder kvinder. Antallet af kvinder i aldersgrupperne 25-59 år og 60+ år stiger nemlig samlet set med 491. Desværre mister sporten samlet set 203 mænd i de samme alderskategorier, og den samlede medlemsfremgang blandt de voksne er derfor reelt 291.

”Vi er utroligt glade for at se, at vores arbejde med at få de voksne ryttere i 40+ aldersgruppen tilbage i ridesporten bærer frugt. Vi har erkendt, at det er svært for os at fastholde medlemmerne i de unge voksenår, hvor de ofte fokuserer på uddannelse, karriere og familie, og derfor fokuserer vi i stedet på at gen-rekruttere dem senere hen – primært i 40+ aldersgruppen. Samtidig er det naturligvis ærgerligt, at vi fortsat mister mændene, og derfor er det yderst kærkomment, at der det seneste år har været et øget fokus på drenge/mænd i ridesporten. Man kan håbe, at gode initiativer såsom foreningen ’Drenge i Ridesporten’ kan være med til at påvirke udviklingen i en positiv retning fremadrettet”, lyder det fra Morten Schram Rodtwitt.

Det er DRF’s forhåbning, at medlemstallet for 2021 er startskuddet til en længere årrække med medlemsvækst for ridesporten, og forbundet vil gøre sit for at understøtte den positive udvikling. Derfor knokler DRF’s udviklingskonsulenter videre sammen med klubberne for at igangsætte aktiviteter, der kan styrke både fastholdelsen og rekrutteringen af medlemmer fremadrettet.  

Fakta om idrættens medlemstal

I idrætten generelt oplyser DIF og DGI, at det samlede medlemstal er steget med 12.101 medlemmer i 2021. Det samlede medlemstal for DIF og DGI er nu på 2.228.776.

De fem største idrætter samlet under DIF og DGI er:

  1. Fodbold: 355.147 (+33.925)
  2. Gymnastik: 260.043 (-14.060)
  3. Svømning: 223.138 (-1.619)
  4. Golf: 168.129 (+10.625)
  5. Fitness: 156.654 (-16.029)

Tallene i parentes viser vækst/fald fra 2020 til 2021.