Skip to main content

Opdatering fra DV vedr. Helgstrands nyhedsbrev

Nyhedsbrevet ”Opdatering vedrørende manglende indsyning af 3-års hingste” fra Helgstrand Dressage har fået Dansk Varmblod til at komme med en redegørelse af forløbet omkring 10-dages testen.
| admin

Til Dansk Varmblods 10-dages test i marts valgte Helgstrand Dressage ikke at indsyne deres hingste på grund af frygten for EHV-1.

De skrev dengang:

– Det har ikke været nogen nem beslutning, for her står vi med den nye generation af avlshingste, som vi har rigtig høje forventninger til. Vi ved, at avlerne har ventet i spænding på at se, hvilke hingste som Dansk Varmblods kåringskommission valgte at godkende til afprøvning. Men herpesudbruddet har allerede ramt Europa, og de første tilfælde er endda set i Danmark, så vi tør simpelthen ikke løbe den risiko at flytte hingstene til Tørring, fortalte Andreas Helgstrand.

Siden har Helgstrand udsendt et nyhedsbrev til hoppe-ejerne, og det er dette skriv, der har fået DV til at reagere.

I en opdatering fra Dansk Varmblod lyder det:

2 dage før indsyningen til testen talte jeg med Esben Møller fra Helgstrand, der oplyste, at man i Tyskland overvejede at aflyse deres 14-dages test forud for bedækningssæsonen på grund af Herpes-udbruddet i enkelte EU-lande i starten af marts.
En endelig beslutning herom skulle træffes den følgende mandag. Esben Møller opfordrede Dansk Varmblod til også at aflyse, ellers ville Helgstrand boykotte vores prøve og indsætte deres hingste i Tyskland. Så kunne de danske avlere få deres afkom registreret i et tysk forbund.

Forud for min samtale med Esben Møller havde vi i Dansk Varmblod kontaktet alle hingsteejere for at sondere terrænet og for at vurdere, om vi skulle fortsætte planlægningen af 10-dages testen på trods af den megen uro omkring Herpes.

Den 8. marts modtog vi fra Helgstrand en oversigt over de hingste, de forventede at indsyne. Listen talte 14 hingste. Der var der udover også positive tilbagemeldinger fra de øvrige hingsteholdere, og derfor fortsatte vi planlægningen.

Dagen før indsyningen kontaktede vi dyrlæge Mette Uldahl, Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, for at sikre, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre prøven. Det var det, hvis hingstestationerne var påpasselige og efterkom karantænereglerne i deres egne besætninger.

Spørgsmålet var herefter ikke, om det var sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre testen. Spørgsmålet var, om vi skulle aflyse, fordi Helgstrand ville boykotte testen, fordi der havde åbnet sig en ventil i Tyskland.

Det sidste kunne vi ikke leve med. Det er ikke holdbart, at en hingstestation – uanset hvor stor den er – sætter dagsordenen i Dansk Varmblod. 

Med til historien hører, at Helgstrand opfordrede os i Dansk varmblod til at vente med indsyningen af 10-dages testen til tirsdag, når der var truffet endelig beslutning om en aflysning af 14-dages testen i Tyskland. Det er bl.a. det, der får det til at lyde en smule hult, når Helgstrand i opslaget på deres hjemmeside skriver: ”vi prioriterer hestens helbred allerhøjest”. Risikoen for en herpesinfektion var næppe højere mandag end tirsdag.

Jeg vil gerne slå fast, at kun afkom efter hingste, der står opført på Dansk Varmblods hingsteliste 2021, eller hingste der kan godkendes via ansøgning om brug af udenlandsk hingst, kan registreres i Dansk Varmblod. Selvfølgelig kan der søges dispensation, men en kollektiv dispensation til Helgstrands hingste ville gøre de hingsteholdere, der følger spillereglerne (det er alle de andre) helt til grin.

I øvrigt har Helgstrand fået tilbud om at indsyne deres hingste til en ekstraordinær 10-dages test, der starter i dag. Dette tilbud har man hos Helgstrand ikke ønsket at gøre brug af.

Af Helgstrands nyhedsbrev fremgår, at avlernes ve og vel ligger hingstestationen så meget på sinde, at den har lavet særaftale med Oldenburger Verband og endda giver rabat på de pågældende unghingste. Jeg vil opfordre til og håber, at I stadig bakker op om Dansk Varmblod og vælger en hingst, hvor afkommet kan registreres i Dansk Varmblod. Det er der rigtig mange muligheder for – også blandt Helgstrands hingste.

Udover det avlsfaglige aspekt handler det her også om det principielle i, hvem der skal sætte dagsordenen i Dansk Varmblod.

Til slut en opfordring til at bedække din hoppe i år. Der er ved at være knaphed på heste, hvilket afspejler sig i et ganske godt marked.

 Jeg vil gerne udtrykke ønsket om et fortsat godt samarbejde med alle hingsteejere.

Jan Pedersen – formand DV