Skip to main content

Sådan klarer Viborg Rideklub sig gennem coronakrisen

Corona har betydet utallige restriktioner, og det har sat en stopper for størstedelen af rideklubbernes aktivitet. I denne artikel kan du få et indblik i, hvordan Viborg Rideklub klarer sig gennem nedlukningen – forhåbentlig til inspiration for andre.
| admin

Formand for Viborg Rideklub, Palle Jakobsen, fortæller herunder, hvordan den store forening med staldfaciliteter til ca. 100 heste/ponyer får det hele til at køre rundt.

Undervisning af elever

Eleverne må godt få undervisning – bare ikke indendørs, og man kan også passe sin hest, selv om man ikke er i store grupper. Man må bare ikke være mere end fem i stalden ad gangen. Vi har også vi tre ridehaller, og der må også være fem i hver hal. De må ikke få undervisning i hallerne.

Privatrytterne får undervisning på vores helårsbane, så her er ikke noget problem, men desværre er ridningen i elevafdelingen reduceret til motionsridning af vores elevheste. Det klarer halvparterne, så de får sådan set mere ridetid end normalt.

Til gengæld har vi ikke udendørsforhold til at undervise de urutinerede og de mindre øvede i elevafdelingen, så den er desværre lukket ned.

Tab af indtægt

Det koster naturligvis tabt indtægt, men vi har sendt to medarbejdere hjem på lønkompensation – vores leder af elevafdelingen og vores staldmand. Samtidig har vi tidligere lavet indsamling blandt medlemmerne og med den nye nedlukning in mente, bliver vi sandsynligvis tvunget til at samle ind igen, hvis forsamlingsforbuddet forlænges efter.

Endelig har vi søgt og fået penge fra DIFs hjælpepuljer, men der er da ingen tvivl om, at mistet indtægt fra aktiviteter som stævner mm. og mistet undervisningsindtægt stiller krav om, at vi er meget kreative for at få tingene til at hænge sammen. 

Opdaterer via Facebook

Viborg Rideklub gør en dyd ud af at holde deres medlemmer orienteret om situationen. På deres Facebook-side kan man således læse følgende:

Hermed en kort opfølgning på den seneste opstramning af forsamlingsforbuddet og dermed tilpasning af reglerne på Viborg Rideklub. Der må maks være fem i hver hal, hver staldafsnit og så videre og reglen er også, at det er ryttere frem for hjælpere/tilskuer og så videre. Det betyder, at er der fem i stalden eller hallen, hvor en eller flere er hjælpere og kommer der en sjette rytter ind i stalden eller hallen, går hjælperen uden yderligere ophold ud, uden at blive opfordret til det af de andre ryttere eller af personalet.

Det er vores håb, at man kan finde ud af det på den måde, men kan man ikke det, kommer der et forbud og en regel om at der kun må være en person pr hest ad gangen. Vi skal også opfordre til, at er ens hest skadet eller andet, så den ikke kan rides, men hvor der i stedet trækkes en tur med den i hallen, så foregår den form for motion i den lille hal 3. Man skal blot gå nogle flere omgange for at få samme motion. På samme måde ser vi også gerne, at de mindste ponyer, og det gælder både elev- og privatponyer, kigger imod hal 3. i den travle periode fra klokken 17.00 til 20.00, så der er plads til de store heste i de store haller. Det er ikke et forbud imod små ponyer i de store haller, men blot en opfordring til at der tages hensyn til hinanden, så motioneringen kan afvikles under de bedste mulige vilkår for alle.

Omkring longering gælder de almindelige ridehusregler stadig, men vi vil også her opfordre til, at longering så vidt muligt ikke ligger i perioden fra klokken 17 til 20 og hvis hal 3 er ledig, så går man derned. Motionering af elevhestene og -ponyerne foregår fra 10 til 10.45 igen fra 16.00 til 18.15 og endelig fra 20.00 til 20.45 på hverdage, imens motioneringen af elevdyrene i weekenden ligger i tidsrummet fra 9.00 til 12.45. Det betyder ikke, at hal 1 er reserveret til elveryttere i den periode, men man skal naturligvis forvente, at der næppe er meget plads i hal 1 i de tidsrum. Er der imidlertid kun fire elevryttere i hal 1, så er det jo tilladt at den femte rytter er en privatrytter.

Det korte af det lange er, at lov om hestehold kræver, at hestene motioneres, men at forsamlingsforbuddet begrænser os til maks. fem personer ad gangen. Det skal vi have til at gå op til alles bedste uden alt for mange forbud og begrænsende tidsplaner. Den gode nyhed er dog, at det kan vi uden problemer, hvis vi tager hensyn til hinanden, men kan vi ikke finde ud af det, må vi jo i gang med forbud og tidsskemaer.

Læs mere