Skip to main content

Tag: Årets Klub

Skal din rideklub være Årets Klub?

I 2019 vandt Tinglev Rideklub titlen som Årets Klub, i 2020 var det Stevns Rideklub og i 2021 Egum Rideklub – er det din klub, som tager titlen i år?

Dansk Ride Forbund uddeler hvert år prisen Årets Klub, for at sætte fokus på en klub, der har gjort en særlig indsats indenfor en eller flere områder i det forgangne år, og kan virke som inspiration for andre klubber. 

Prisen Årets Klub belønnes hvert år med kr. 20.000,- og hædres på det årlige repræsentantskabsmøde som finder sted i april måned. 

Kriterier:

• Årets klub er medlem af Dansk Ride Forbund

Årets Klub skal have ydet en særlig indsats indenfor en eller flere af følgende områder:

• Klubben er gået nye veje indenfor rekruttering af nye medlemmer og/eller har oplevet stor fremgang i klubbens medlemstal.

• Klubben er gået nye vejen indenfor medlemspleje og fastholdelse af deres medlemmer

• Klubben er gået nye veje for at værdsætte og respektere det frivillige arbejde og/eller klubben har gjort en særlig indsats for de frivillige.

• Klubben er gået nye veje indenfor afvikling af stævner, der imødekommer rytternes ønsker.

• Klubben er gået nye veje indenfor samarbejde med skoler, institutioner, SFOer eller kommuner.

Indstillingen skal indeholde argumentation for, hvorfor den indstillede klub skal kåres som årets klub. Alle klubbestyrelser og distrikter under Dansk Ride Forbund kan indstille klubber til Årets Klub.

Indstilling: Har jeres klub gjort klub en ekstraordinær indsats i løbet af året, så kan I indstille klubben til Årets klubpris. Dette gøres ved at sende en indstilling til Dansk Ride Forbund på info@rideforbund.dk inden den 31. december.

Prisen uddeles på Dansk Ride Forbunds årlige repræsentantskabsmøde i april måned.
Læs kriterier for indstilling til Årets Klub

Indstilling:
Hent indstillingsskema til Årets Klub