Skip to main content

Tag: Dansk Paradressur

Et fælles paraudvalg er nu godkendt

Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark har i mange år haft et formelt samarbejde, og fra 1. januar 2022 er dette arbejde blevet udbygget og optimeret.

Det nye samarbejde løber foreløbig frem til 31. december 2024, og en samarbejdsgruppe bestående af direktør Ivan Løvstrup, elitechef Michael Møllgaard Nielsen og elitekonsulent Jonas Schmidt Christensen fra Parasport Danmark samt fra Dansk Ride Forbund direktør Morten Rodtwitt, klub- og sportschef Anne Silfwander og elitesportschefen for dressur vil løbende vurdere og igangsætte initiativer og aktiviteter til gavn for den fælles målsætning.

Læs også: DRF og Parasport Danmark vil udbrede og styrke dansk pararidning

Nyt paraudvalg
Med den nye samarbejdsaftale følger nedsættelsen af et nyt udvalg, som fremover bliver et fuldt integreret udvalg på linje med øvrige udvalg i Dansk Ride Forbund. Det vil dog fortsat også bevare status som idrætsudvalg i Parasport Danmark. Udvalget forankres i Dansk Ride Forbunds klub & sportsafdeling og vil komme til at samarbejde med forbundets øvrige disciplinudvalg om udbredelsen af pararidning i Danmark. O

Det nye Paraudvalg kommer til at bestå af:

  • Formand Nina Gregers Faxe
  • Udvalgsmedlem Rikke Juhl
  • Udvalgsmedlem Henrik Jørgensen
  • Udvalgsmedlem Mette Gammelby