Skip to main content

Tag: sundhedscertifikat

Nye regler for flytning af heste over grænser

Ændringen betyder at alle heste nu skal ledsages af et sundhedscertifikat, når de flyttes til øvrige EU-medlemslande eller samhandelslande. I praksis er der tale om et TRACES certifikat, som det der allerede anvendes ved flytning af uregistrerede heste.
De registrerede heste, som nu omfattes af krav om TRACES, skulle også tidligere ledsages af sundhedsdokumenter, der var bare ikke tale om anvendelse af TRACES.

Omkostningsniveau

SEGES har spurgt Fødevarestyrelsen om omkostningsniveauet i forhold til den tidligere løsning for registrerede heste, men det kan der ikke gives et entydigt svar på. Området vil fremadrettet være gebyrbelagt, sådan som det også tidligere har været. Fødevarestyrelsen fakturerer for den tid, der bruges på en sag, så hvis udfærdigelsen af sundhedscertifikatet skal holdes på samme omkostningsniveau som den tidligere løsning for registrerede heste, så drejer det sig om at forenkle sagsbehandlingen for Fødevarestyrelsen. Der kan være tilfælde, hvor selve processen for udstedelsen af sundhedscertifikatet kan tage længere tid. Kort sagt så er det embedsdyrlægens tid (pr. kvarter), der betales for, så jo mindre der er behov for embedsdyrlægen, jo billigere for hesteholderen.  Der er ingen ændringer i, hvad embedsdyrlægens tid koster. 

TRACES certifikat

Selve dét, at der nu bliver tale om et TRACES certifikat, frem for det tidligere sundhedsdokument, koster ikke ekstra, men det kan opleves mere omstændigt at udfylde. Dvs. hvis hesteholderen ikke har forberedt besøget fra embedsdyrlægen, så kan det koste mere af embedsdyrlægens tid, og dermed også blive dyrere. Den store forskel er, at hvor Fødevarestyrelsen før kunne printe sundhedsattesten på forhånd, skal embedsdyrlægen i dag have en computer og printer stillet til rådighed (inkl. internet), da det, som udgangspunkt, skal udfyldes på besøgsstedet, printes og stemples. Omvendt er der også mulighed for, at få flere heste på samme certifikat. Så det bliver billigere, hvis har man flere heste der skal afsted.

Hvis hesteholderen ikke selv ønsker at sætte sig ind i TRACES, kan man betale for, at embedsdyrlægen ordner det hele. Dette tilbud kan man også benytte, hvis man ikke har adgang til computer, printer og internet i nærheden af hvor hesten skal synes. 

SEGES venter svar fra Fødevarestyrelsen

SEGES har forespurgt Fødevarestyrelsen, om udprintning fra en mobil printer kunne være en del af basisydelsen fra embedsdyrlægen, da vi forventer at mange besætninger ikke har umiddelbar mulighed for at stille en printer til rådighed. Konklusionen på denne forespørgsel meddeles naturligvis, så snart den foreligger.

Det skal bemærkes, at den særlige nordiske aftale om flytning af heste i forbindelse med deltagelse i arrangementer bibeholdes og derfor ikke påvirkes af ovenstående ændringer.

Kilde: SEGES Heste