Skip to main content

Al stævneaktivitet og indendørs klubaktivitet fortsat i bero frem til 10. maj

Myndighederne har netop forlænget forsamlingsforbuddet mod forsamlinger på over 10 personer for at begrænse spredningen af coronavirus fra 14. april frem til 10. maj. Det betyder, at alle stævner i DRF-klubber frem til og med weekenden 9.-10. maj skal aflyses, samt at al indendørs klubaktivitet fortsat skal holdes i bero i samme periode.
| admin

Stævner
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om/hvordan forbuddet mod store forsamlinger og arrangementer til og med august (ej at forveksle med forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer, som refereres til i indledningen) vil påvirke ridesportens stævner i perioden, men vi afventer nærmere præcisering fra myndighederne herom og vil naturligvis melde ud, når vi ved mere.
Ligesom det har været tilfældet indtil nu, skal klubberne naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningerne af stævner frem til 10. maj. 

Øvrige aktiviteter
I forhold til alle øvrige aktiviteter (herunder også besøg af fagpersonale) gælder samtlige af DRFs anbefalinger fra 19. marts stadig – blot forlænget frem til 10. maj.

Kilde: Dansk Ride Forbund