Skip to main content

DRF og Dansk Islandshesteforening arbejder sammen om høringssvar til ny lov om naturnationalparker

DRF har sammen med Dansk Islandshesteforening udarbejdet et fælles høringssvar til den nye lov om naturnationalparker. Høringssvaret offentliggøres på torsdag.
| admin

Dansk Ride Forbund skriver således:

I høringssvaret kommenteres på den fortsatte reelle adgang, manglende evidens på, at rewilding er det endegyldige svar på at løfte biodiversiteten, hvorledes vi ser en mulig synergi mellem beskyttelse og benyttelse – og endelig det helt uforståelige forslag om at ændre dyrevelfærdsloven i naturnationalparkerne.

Centrale dele af dyrevelfærdsloven risikerer at blive sat ud af kraft på statens arealer, hvis lovforslaget vedtages. Især den foreslåede ændring af Dyrevelfærdsloven i forbindelse med de 13 nye Naturnationalparker vil medføre ringere dyrevelfærd og færre tilsyn for de dyr, der sættes ud i Naturnationalparkerne.

Høringssvaret offentliggøres på torsdag og vil ligge tilgængeligt på både vores og DI’s hjemmeside fra på fredag