Skip to main content

Klubber kan nu søge til investeringer i elevskolen

Som langt de fleste forhåbentlig allerede har opdaget, er Dansk Ride Forbund og Trolle Company gået sammen om at arrangere en fælles aktivitetsdag i ridesporten den 21. maj, hvor vi skal være #aktivesammenhverforsig med to primære formål; at styrke fællesskabsfølelsen i ridesporten i en svær tid samt indsamle penge til vores fantastiske elevskoler, som i øjeblikket er hårdt prøvede pga. COVID-19. Især det sidste er relevant for klubberne, da alle DRFs klubber med elevskoler har mulighed for at få del i den pulje penge, vi indsamler, og herunder kan I læse hvordan.
| admin

Fordeling af de indsamlede midler
Pengene fra initiativet går ubeskåret til elevskolerne, og det er de respektive distrikter, som har klubber med elevskoler, der har ansvaret for at tildele pengene. Da hele initiativet er baseret på en solidaritetstanke og et ønske om at hjælpe dér, hvor vi kan gøre den største forskel, fordeles midlerne naturligvis ligeligt mellem de distrikter, der har klubber med elevskoler.

Sådan kommer jeres klub i betragtning
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra distriktets pulje, skal man som klub være medlem af DRF, og man skal drive elevskole. Derudover skal man skrive en motiveret ansøgning, der tydeligt redegør for, hvor mange penge man søger, hvad pengene skal bruges til, og hvilken indvirkning støttebeløbet forventes at få på elevskolen. Ansøgningen skal sendes pr. mail til distriktets formand.

Dét kan I søge støtte til
Der kan søges om midler til investeringer i elevskolen (f.eks. indkøb af elevheste, springmateriel, tilskud til ridehusbund, etc. – ikke til daglig drift), og når jeres distrikter læser ansøgningerne igennem, vil de derfor lægge vægt på, at de penge, der søges om, vil få en betydelig effekt på elevskolen. Det kan f.eks. være, at elevskolen kan udvide kapaciteten og dermed indtjeningsgrundlaget, hvis man indkøber en ekstra elevhest, eller at man kan opstarte flere springhold med nyt springmateriel osv. Mulighederne er mange, og vi er sikre på, at I nok skal komme med mange gode idéer. Der kan søges om beløb i størrelsesordenen 5-30.000 kr. pr. klub, og det er op til det enkelte distrikt at vælge, om deres pulje penge skal fordeles på én eller flere klubber.

Krav til brug af tildelt støtte
Støtten kan udelukkende benyttes til det ansøgte formål. Elevskolen er forpligtet til, senest 3 måneder efter bevillingen er modtaget fra DRF, at have forbrugt pengene til det ansøgte formål. Er dette ikke tilfældet, skal pengene betales tilbage til DRF, hvorefter de vil blive tildelt til en anden ansøger. DRF’s administration vil løbende tage kontakt til de klubber, der har modtaget støtte for at sikre, at pengene er gået til det ansøgte formål, samt for at få input til at skrive og dele de gode historier fra klubberne med resten af ridesporten.

Ansøgningsprocessen
Når I har færdiggjort jeres motiverede ansøgning, skal den sendes pr. mail til formanden for jeres respektive distrikter – se evt. kontaktinfo på alle distrikter her. Herefter beslutter distriktsbestyrelsen, hvilke klubber, som skal modtage støtte, og DRF vil afslutningsvist kontakte disse klubber samt udbetale støttebeløbet.

Følgende datoer er gældende for processen:
– 1. juni: deadline for klubbernes ansøgninger til distrikterne
– Senest 15. juni: alle involverede distrikter sender mail til DRF med info om, hvor mange klubber, der har søgt, hvem man har valgt at støtte med hvilke beløb, støttens formål samt en begrundelse for valgene. 
– 22. juni: DRF sender mail til de klubber, der modtager større, og overfører herefter støttebeløbet til klubberne. 

Tjekliste til ansøgning:
– Klubben er medlem af DRF
– Klubben driver elevskole
– Der ansøges om støtte til en form for investering i elevskolen og ikke daglig drift
– Ansøgningen indeholder en tydelig redegørelse for følgende: 
     1) Hvilket beløb, der søges om
     2) Hvad pengene skal bruges til
     3) Hvilken indvirkning investeringen vil have på elevskolen

Kilde: Dansk Ride Forbund