Skip to main content

Mange ridehaller i Nordjylland skal holdes lukkede

På baggrund af de seneste COVID-19-restriktioner i Nordjylland har Dansk Ride Forbund endnu en gang opdateret deres ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’ – denne gang med fokus på ridehallerne, som i langt de fleste tilfælde desværre skal holdes lukkede.
| admin

– På baggrund af de seneste COVID-19-restriktioner i Nordjylland har vi endnu en gang opdateret vores ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’ – denne gang med fokus på ridehallerne, som i langt de fleste tilfælde desværre skal holdes lukkede, lyder den seneste udmelding fra Ride Forbundet.

Vi har fuld forståelse for, at det ikke er dén udmelding, I havde håbet på i Nordjylland, men i vores dialog med Kulturministeriet er det desværre ikke lykkedes os at få lov til at betragte ridehallerne som værende udendørs, og derfor skal de altså i langt de fleste tilfælde holdes lukkede. Vi opfordrer fortsat til, at man som klub kontakter det lokale politi for at få sparring på, hvordan man skal forholde sig til restriktionerne lokalt.

Dansk Ride Forbund

Spørgsmål og svar

Må vi afholde elevskoleundervisning indendørs (i ridehallen)

Nej, desværre ikke. Myndighederne har meldt ud, at al indendørs idrætsaktivitet lukkes ned: ”Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.” (Kilde: https://coronasmitte.dk/restriktioner-inordjylland) Vi har over for Kulturministeriet forsøgt at argumentere stærkt for, at ridehaller ikke bør betragtes som værende indendørs, men det er desværre ikke lykkedes os, så derfor må ridehallerne ikke benyttes på nuværende tidspunkt.

Må vi afholde elevskoleundervisning udendørs?

Ja, der er ikke lagt restriktioner på udendørsaktiviteter, så der må gerne afholdes rideundervisning udendørs. Vær dog opmærksom på, at undtagelsen fra forsamlingsforbuddet for børn og unge under 21 år bortfalder, og at der derfor max. må være 10 personer til stede samtidig (inkl. elever, underviser, eventuelle hjælpere, forældre, etc.). Der må fortsat gerne afvikles flere hold ad gangen, så længe man overholder krav om afstand samt forsamlingsforbuddet.

Er der forskel på, om elevskoler eller private må benytte ridehallerne

Ja, det kan der være. Ligesom det er gældende for den nye lov om brug af mundbind, handler det om, hvorvidt der er en forening/klub/elevskole tilknyttet på stedet, og om der dermed kan siges at være adgang for offentligheden. Er der en forening/klub/elevskole tilknyttet, er det et krav fra myndighederne, at ridehallerne holdes lukkede. Er der derimod tale om en privat gård/opstaldningssted uden forening/klub/elevskole, hvor der ikke kan siges at være adgang for offentligheden, er ridehallerne ikke omfattet af at skulle holdes lukkede.

Er der nogen tilfælde, hvor man kan gøre undtagelser ift. brug af ridehallerne (på steder, hvor der er en forening/klub/elevskole tilknyttet)?

Hvis I som klub står i en situation, hvor I tænker, at der med begrundelse i hestevelfærd kan argumenteres for at give en form for dispensation til motionering af én eller flere heste i ridehallerne, opfordrer vi klubbens bestyrelse til at tage kontakt til det lokale politi for at få sparring på, hvordan I skal håndtere situationen. DRF kan desværre ikke foretage vurderinger eller give dispensationer.

Der er forskel på udmeldingen fra jer, og det vi får at vide hos det lokale politi ift. brug af ridehallerne – hvad skal vi rette os efter?

Vi anbefaler generelt, at alle klubber kontakter det lokale politi for at få deres vurdering af, hvordan de gældende restriktioner skal overholdes. Der er fortsat stor forskel på tolkningerne alt efter hvor i landet, man befinder sig, så derfor kan der være forskel på DRF’s udmelding og det, I får at vide af det lokale politi. Det er i sidste ende det lokale politis udmelding, I skal rette jer efter, da det er dem, der skal håndhæve restriktionerne og evt. vil kunne udskrive bøder, hvis de vurderer, at restriktionerne ikke bliver overholdt.

Se alle spørgsmål og svar