Skip to main content

Ridesportens adgang til naturen er under pres

Dansk Ride Forbund satte fokus på adgangen til naturen i forbindelse med formiddagens program på repræsentantskabsmøde. Forbundet arbejder både lokalt og med forbund under DIF.
| admin

Der er netop oprettet 15 naturparker rundt om i landet, og det begrænser bl.a. rytternes adgang til naturen. Lars Bruun, der er Naturkonsulent for DRF, talte om den nye virkelighed med de 15 naturnationalparker, en politisk beslutning, som der ikke er større forhåbninger om at ændre på.

Naturstyrelsen samarbejder på tværs mellem rideklubber, ridesteder og kørefolk, og det skal ske i det, som kaldes et ride- og kørelaug, det betyder blot, at man i klubben skal udpege en, som er ansvarlig for samarbejdet og kontakten med Naturstyrelsen. Og man får kun indflydelse ved at indgå i dialogen. Det gode samarbejde betyder også, at man kan få anlagt ridestier, fortæller Lars Bruun. Det kan laves som en underafdeling af en eksisterende klub, en Facebookgruppe mv.

”Som medlem af DRF er man medlem af friluftsrådet, og de har penge, som kan bevilliges til aktiviteter som lokale ridestier. Jeg kan kun opfordre til, at man fra klubben tager kontakt til det lokale friluftsråd,” opfordrer Lars Bruun.

Samarbejde

“Vi vil gerne samarbejde med de lokale ridelaug, så vi kan sikre de adgangsforhold der skal til, for at sikre adgang til skoven. Det kommer til at ske via skydelåger ind i området, og derfor er det vigtigt vi får et samarbejde med de lokale ryttere/klubber om, hvordan det gøres bedst muligt, forklarer Lars Bruun, som understreger vigtigheden af samarbejde med lokale mountainbike klubber og andre klubber, som bruger naturen.

Ridespor Danmark

Ridespor Danmark er et samarbejde der involverer Dansk Ride Forbund, og Dansk Islandshesteforening. Projektet går ud på at sikre ryttere adgang til naturen på lige fod med vandrer og cyklister. Der er et overordnet formål med projekt ”Ridesport Danmark”:

At natur- og motionsryttere fremadrettet har lige adgang til at færdes i det åbne land, i private skove, i offentlige skove samt naturnationalparker som øvrige brugergrupper.

Videreudvikle et web-baseret kortværktøj der viser alle lovlige rideruter i Danmark,

Samarbejde på tværs af udvalgte idrætsgrene, og i fællesskab varetager den fælles indsats med at løfte den reelle adgang til naturen.

Tove Urup Madsen er projektleder for ”Ridespor Danmark”, og der samarbejdes med flere grupper, som bruger naturen for at sikre adgang.

I loven står der kan hegnes, men miljøministeren har lænet sig op ad, at der skal hegnes i Naturnationalparkerne. ”Og det er vi ikke enige i. Vi vil gerne have mere natur, og styrket biodiversiteten, men man kunne arbejde med, at etablere lige så meget terræn udenfor Naturnationalparkerne, som det man hegner. Vi har ikke lyst til at ride bandt vilde heste og kreaturer, vi skal kunne ride forsvarligt i skovene, også med vores elever i elevskolen. Vi er ikke hysteriske, der er for farligt at ride i de indhegninger”, understreger Tove.

”Kommunerne hegner, men det kan vi faktisk rykke på, fortæller Tover det har Esbjerg Rideklub, der har været en dialog med kommunen, for at sikre fortsat adgang for klubbens ryttere til naturen.”

Hun fortæller, at der arbejdes på flere fronter bl.a. med møde med Miljøministeren, foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, foretræde for Folketingets Kulturudvalg, debatindlæg breve mv.

”Vi er flere organisationer, som arbejde i samme retning, og mange er bekymrede for, at idrættens adgang til naturen bliver begrænset.”

Hvis parkerne kommer til at udgøre 60.000 hektar, vil det sige, at der vil blive nationalparker på 39% af det skovareal, som anvendes til skovidræt. Det er en tredjedel af det areal, der er til rådighed.

”Der er ikke evidens på, at store græssere er den eneste vej at gå i forhold til at sikre biodiversiteten,” understreger Tove.

Kig mere på Ridespor Danmark

Hør Daniel Bachmann Andersen fortælle om sin brug af naturen HER