Skip to main content

Sådan klarer Herning Rideklub sig gennem coronakrisen

Corona har betydet utallige restriktioner, og det har sat en stopper for størstedelen af rideklubbernes aktivitet. De kommende uger bringer vi en føljeton, hvor forskellige rideklubber kommer med deres input til at klare sig gennem krisen – forhåbentlig til inspiration for andre.
| admin

Hverdagen i rideklubben

Vi har lukket ned for elevskolen i hverdagene. Parterne kommer og passer deres partsheste i weekenden. Hver part er pasningsansvarlig for 2 heste, så de rider deres egen part og passer nabohesten. Og så har de en dag hver i weekenden. På denne måde bliver der meget færre børn på stedet på samme tid – faktisk næsten ingen. De heste som ikke har part, passer personalet. Jeg rider selv nogle af dem i løbet af ugen, fortæller daglig leder og underviser ved Herning Rideklub, Kristina Tägtström.

Online-undervisning

I denne uge har vi online undervisning, og i næste uge starter vores elevskole op igen. Dette lyder måske lidt mystisk, men vi har fundet en måde, hvor alle børn i elevskolen kan komme og ride – hvor de rider ude og kun 2 af gangen. Det er et stort setup og der kommer info op hjemmesiden, når jeg har gennemtænkt alle scenarier.  Forældrene er meget forstående omkring alt dette, og vi fakturere næsten som normalt, da vi jo tilbyder undervisning. Alle betaler for en ridetime, og her bliver de så tilbudt 2 timers onlineundervisning. 

Online-undervisning har været et stort hit

Adgang forbudt for uvedkommende

Vores stalde er meget delt op, vi har ca 60-70 heste fordelt ud på 5 stalde. Opstalderne rider på mere skæve tidspunkter, og vi har alle 3 ridehuse i brug( maks 5). (til motion af hestene), og vi har skilte rundt om rideskolen, hvor der står ingen adgang.

Da vi jo ligger i byen, vil alle familier jo gerne forbi og hilse på hestene. Men det må de ikke i disse tider. Der er ingen tvivl om at det er kritisk, at vi ikke må holde stævner, da det jo er en indtægt som mange klubber lever af. 

Retningslinjer for Herning Rideklub

Når brugerne besøger Herning Rideklubs hjemmeside, er det første de møder oplysninger om retningslinjerne. De lyder således:

Herning Rideskole tager selvfølgelig de, til enhver tid, gældende restriktioner til efterretning.
Lige nu gælder det at:
– Forsamlingsforbuddet er på maks. 5 personer – uanset alder
– Indendørs idræt er lukket for offentligheden
– Indendørs foreningsaktiviteter lukkes ned
– Herning Rideskole er generelt lukket for offentligheden


Dette betyder, for Herning Rideklub:
Brug af mundbind
Alle personer over 12 år SKAL bære mundbind på indendørs, når man er stående eller gående.
Vi skal endnu en gang understrege at kravet om mundbind SKAL overholdes! Dette betyder at mundbind skal bæres:
– I ridehaller
– I stalde
– I rytterstuer, på toiletter osv.
Kravet gælder ikke for rytterne, mens de udfører deres sport.
Herning Rideklub anbefaler at mundbind bæres udendørs hvis man er ”på vej ind” – eks. hvis man går fra stalden mod ridehallen osv.
Hvis man ikke bærer mundbind indendørs kan man ikke færdes på Rideskolen. (dette gælder dog kun i begrænset omfang for
personalet)


Indendørs idrætsfaciliteter
Vi kan motionere vores heste – dette betyder at partsryttere og privatryttere kan benytte ridehallerne således heste og ponyer kan motioneres korrekt og forsvarligt.
Der må dog aldrig være mere end 5 personer af gangen i den enkelte hal.
Restriktionerne betyder desværre at der ikke kan afholdes holdundervisning i ridehallerne


Forsamlingsforbud
Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted samtidig.
Dette betyder at der på intet tidspunkt må være mere end 5 personer i det enkelte staldafsnit, respektive ridehal.
Dette betyder at man ALDRIG må samles mere end 5 personer tæt på hinanden – og at der til enhver tid skal holdes en afstand på ca. 2 meter til andre i en sådan forsamling! Endvidere må der i hele stalden aldrig være mere end 10 personer ad gangen.
Flg. gælder – uden undtagelse:
– Er du det mindste sløj, så bliv hjemme.
– Er du i selvisolation fordi du har været i nær kontakt med en smittet kan du IKKE komme på Rideskolen – i tvivlstilfælde kan
du kontakte den daglige leder, alternativt Bestyrelsesformanden.
– Man skal bruge MINDST mulig tid på rideskolen (kom herned, pas hesten, tag hjem)
– Så få hjælpere/forældre på rideskolen som muligt
– Der må IKKE medbringes gæster/venner/veninder/familie på Rideskolen
– Hold min. 2 meters afstand når i færdes i staldene
– Undgå fysisk kontakt med andre – ingen knus, kram og håndtryk!
– Hold god håndhygiejne – sprit og vask hænder – OFTE!

Partsryttere
Der vil blive tilsendt en separat plan til hver enkelt partsrytter omkring pasning af deres heste. Således man som partsrytter får muligheden for, enkelte dage i ugen, at passe sin hest. Dette gøres af hensyn til dyrevelfærden – hesten skal passes, strigles, have ordnet hove etc. og man kan også skridte/trække en tur i skoven. Indendørs ridehaller kan ligeledes benyttes så længe forsamlingsforbuddet ikke overskrides. Den fremsendte tidsplan SKAL overholdes!


Private opstaldere

Private opstaldere må fortsat komme og passe/motionere deres heste – vi indskærper dog at ovenstående retningslinjer omkring forsamlingsforbud og mundbind SKAL overholdes.
Vi har klar en forventning om, at forældre også påpeger disse regler overfor børnene inden de kommer ned på Herning Rideskole – det er alles ansvar, ikke kun personalets.
Vi skal for alt i verden undgå smittekæder på Herning Rideskole – men det kræver mere end nogensinde at vi tænker og godt om, hjælper hinanden og BRUGER MINDST MULIG TID PÅ RIDESKOLEN HVER ISÆR!

Læs mere